Вход за членове:
Актуално
МЗХГ
Уважаеми колеги,

В резултат на проведената среща между БВС и МЗХГ на 30.06.2021г., днес 05.07.2021г. Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" разпредели 7 151 325 лв. за извършените от ветеринарните лекари имунопрофилактични дейности при животните през първите 5 месеца на 2021 г.
Решението на УС на ДФ "Земеделие" може да видите на следния линк www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-7-/   или в приложения файл.

В отговор на поставените въпроси от проведената среща получихме писмо с Вх.№146 от 07.07.2021г. от Зам.-министъра на МЗХГ доц.д-р Крум Неделков, което може да видите в приложения файл.

От Ръководството
Ветеринарни новини
Сп.
Честит Еньовден – празникът на слънцето, на билките и на новия ни брой!

В изданието ще проследим актуалните събития в професията ни, които се случиха през последните два месеца.

По покана на д-р Трайко Алчев, председател на областната колегия на БВС в Стара Загора, посетихме неговата практика и разговаряхме по важни ветеринарномедицински въпроси.

На страниците на БВС публикуваме решенията от редовното заседание на Националния съвет на БВС.

Пандемията е довела до спад в консумацията на диви животни в много азиатски държави, това разкрива Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE). В COVID актуализацията ще прочетете и други интересни данни. Новата стратегия на FVE за периода 2021 – 2025 г. е с наслов: "Ветеринарните лекари знаят, грижат се и допринасят". Включваме петте приоритета на стратегията.

Всяка година поставяме темата за зоонозата Ку-треска в списанието ни като сложен проблем със здравни последствия за хората и икономически загуби. Статията „Какво научихме за Ку-треската”, в съавторство на ветеринарни и хуманни лекари има за цел търсене и прилагане на комплексен подход за разрешаването на проблема.

Присъствахме и на теренно занятие за работа с продуктивни животни на студентите от V курс на Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ) при Тракийски университет и се убедихме, че упражнението е отлично допълнение към клиничните обучения.

Д-р Трифон Цветков и д-р Мирослав Първанов присъстваха на официалното дипломиране на 85 ветеринарни лекари от ВМФ като отправиха благопожелания към абсолвентите и наградиха отличниците.

Продължаваме и с II част на статията на д-р Радослав Веселинов за екстравагантните Mustela putorius furo и посещенията им във ветеринарната практика.

Профилът на Д-р Силвия Заядин от Йордания разглеждаме с интерес. Освен за нея, за клиниката и за целите й, ще разкажем и за ветеринарната медицина в „люлката на цивилизацията” в Близкия изток.

Авторитетът, който пише за авторитетите в нашата рубрика е проф. д-р Илия Цачев. Сега ние се обръщаме към откривателя с мисия.

„Със скалпел и перо” описваме живота на Стою Чонгаров – Доктора, гайдаря на народната певица Валя Балканска.

Благодарим Ви, че заедно работим за добрата ветеринарна практика, защото чрез информираност се изгражда авторитет.