Вход за членове:
Актуално
Сп.
След високия читателски интерес на предишното ни издание с тема: COVID-19 и ветеринарномедицинската професия, редакционният съвет реши чрез настоящия брой да насочи по-конкретно вниманието към българския опит и познания върху коронавирусните инфекции по животните. С акад. Ангел Гълъбов разговаряхме по темата и в ексклузивното интервю ще прочетете компетентното му мнение. Д-р Мелина Влайкова ни разказа как пребори COVID-19 и как стана една от „спасените-спасители”. Доц. д-р Чавдар Филипов положи труд за да събере историческите данни и създаде своеобразен алманах, за да знаем и да помним, че българските учени имат голям принос в: научно-изследователската и развойна дейност; лабораторната диагностика и производството на имунологични препарати и диагностикуми, свързани с коронавирусите. Коронавирозата при конете описаха проф. д-р Илия Цачев и студентката Ивяна Иванова. Опитност и знания произтичат и от статията на проф. д-р Ангел Мотовски за груповия имунитет.

Въвеждането на ветеринарната телемедицина е неизбежен процес в революцията при предоставянето на съвременни услуги. В рубриката на FVE представяме позицията и препоръките на Федерацията на ветеринарните лекари в Европа, относно телемедицината. Страниците на БВС съдържат: коментар на Управителния съвет на Българската асоциация на ветеринарните лекари, практикуващи с продуктивни животни по становището на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева; полагането на стабилни основи на отношенията между БВС и дирекция „Контрол на ветеринарномедицинските продукти” към БАБХ за създаване на добри ветеринарномедицински лекарски практики при използването на антимикробни средства и инфографика за разумна и отговорна употреба на антибиотиците при животните. В „Теория и практика” ще прочетете статиите за криптоспоридиозата при преживните животни и профилактичната и стимулиращата растежа активност на фуражни добавки при подрастващи прасета. Д-р Марина Иванова представя на практика програмата за елиминиране на беса в Мианмар. Разглеждаме профила и творчеството на д-р Сибила Попова, за която професията е постоянно надграждане на познанията. Д-р Асен Аврамов – поет, писател и…радиожурналист е личността „Със скалпел и перо”.

Приятно четене!
Д-р Милена Кръстанова
Ветеринарни новини
Уважаеми колеги,

Във връзка с подаден сигнал от БВС с Изх.№071/08.04.2020г. до Министър председателя на РБ г-н Бойко Борисов с Вх.№08.02-20/08.04.2020г. публикуваме отговора на Началник на кабинета на Министър-председателя на РБ г-жа Деница Желева:
- Писмо с Изх.08-02.20/15.04.2020г. от Началник на кабинета на Министър-председателя на РБ г-жа Деница Желева до г-жа Десислава Танева Министър на МЗХГ и с копие до д-р Трифон Цветков Председател на НС на БВС;
- Писмо и Становище с Изх.№03-222/21.04.2020г. от Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева до Началник на кабинета на Министър-председателя на РБ г-жа Деница Желева и с копие до д-р Трифон Цветков Председател на НС на БВС;

С имейл от 17.04.2020г. Председателя на НС на БВС ви информира, че приема само за информация получения имейл от д-р Георги Чобанов Директор на дирекция ЗХОЖКФ относно Заповед РД 11-828/06.04.2020г. и утвърдените указания към нея, която трябва да бъде отменена със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ.

- Публикуваме Заповед РД 11-904/24.04.2020г. с която се отменя Заповед РД 11-828/06.04.2020г.

От Ръководството