Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
 Уважаеми колеги, на 24.11.2015г. в комисията по земеделие към Народното събрание беше разгледан проект на Закон за изменение на закона за ветеринарномедицинската дейност. Този проект беше внесен от Министерски съвет в Народното събрание на 23.11.2015г. Същия ден беше обявено спешно извънредно заседание на комисията по земеделие за 24.11.2015г., която да разгледа и приеме на първо четене проекта. Въпреки очевидно краткия срок изразяващ се в часове, ръководството на БВС успя да подготви съответното становище, което да внесе в комисията по електронен път преди заседанието. Освен това бяха проведени спешни срещи с голям брой народни представители, членове на комисията, които бяха запознати подробно със становището на БВС. На самото заседание на комисията по земеделие, което се проведе на 24.11.2015г от 17 часа, от страна на БВС присъстваха Д-р Трифон Цветков – Председател на БВС и Д-р Мирослав Първанов – Председател на КНД към НС. Нагласата на ръководството на комисията да се приеме на бързо проекта на закона, без никакво обсъждане и без да се дава думата на засегнатите страни, които присъстваха беше очевидна. Това разбира се не беше случайно, защото днес 25.11.2015г. проекта на ЗИДЗВД е вече включен за разглеждане на първо четене в пленарна зала на заседанието на парламента под т.6.
Въпреки, че всички изказали се народни представители подкрепиха становището на БВС, а някои от тях открито заявиха, че проекта е неприемлив от 14 присъстващи – девет гласуваха –за, а пет – въздържал се.
Българския ветеринарен съюз е силно обезпокоен от това бързо и без спазване на нормалните процедури на съгласуване и обсъждане приемане на толкова важен законопроект. Вероятността да се гласува по подобен начин и в пленарна зала е голяма, но въпреки това ръководството на БВС ще продължи да защитава исканията приети от Национален съвет на 19.10.2015г., като ще вложи цялата си енергия и ресурс, използвайки всички демократични методи на съвременното общество.
За повече информация вижте прикачените файлове.
От Ръководството
Ветеринарни новини
 Днес, след многократни разговори с експерти от БАБХ и ДФ"Земеделие" ръководството призова Д-р Цветан Димитров - Зам.-министър на МЗХ да съдейства във връзка с проблема по плащането на мерките по ДПП-2015г за периода 02.01.2015г до 06.03.2015г. За повече  информация вижте прикачения файл.