Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:





Актуално
На основание чл. 14, ал. 1 от Правилника за работа на фондовете на Български ветеринарен съюз. На 21.04.2015 г. от 10.30 часа, в централния офис на НС на БВС в гр. София ще се проведе редовно заседание на Съвета за управление на фондовете, при следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили искания.;
2. Разни.

Д-р Петър Дойчев
Председател на СУФ