Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
 Уважаеми колеги,
На 17 и 18.08.2015г. ръководството на БВС проведе серия от срещи с ръководството на БАБХ, ДФ”Земеделие” и Зам.-министър Д-р Цветан Димитров. Като резултат от тези срещи Ви уведомяваме следното:
1.Съгласно ДПП и ПНЛБЖ, разходите за закупуване на ваксина срещу син език и мероприятията свързани с приложението й са за сметка на Републиканския бюджет, като същите се кофинансират от Европейската комисия в размер до 50%.
2.До края на месец Август следва да се изготвят документите за плащането, като отпада изискването за допълнителни документи/декларация и заявление/.
3.Плащането ще се осъществи през месец Септември от бюджета на МЗХ, а не от ДФ”Земеделие”.
4.Мероприятията по ДПП-2015г./кръвни проби и алергично изследване за туберкулоза/ ще започнат от началото на месец Октомври. Забавянето се дължи на усложнени процедури по обществените поръчки за биопродукти.
5.Във връзка с това, че плащането на мероприятията по ДПП ще се извърши от ДФ”Земеделие”, задължително условие е да се спазят изискванията на регламент 702/2014., за което БВС и Фонда предстои да съгласуват Указанията преди да бъдат приети от Управителния съвет.
Приложение: Писмо от Д-р Цветан Димитров /вж.прикачения файл/.
От Ръководството
 
Ветеринарни новини
 Уважаеми колеги,
в изпълнение на споразумението сключено между БВС и БАБХ на 01.12.2014г., ни е предоставена следната информация, която ние публикуваме с цел запознаване на практикуващите ветеринарни лекари:
В Република Гърция /префектура Еврос/ има обявено огнище на Нодуларен дерматит. За целта в областите Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград се предприемат мерки за недопускане на заболяването в страната. Забранява се предвижването /с изключение до кланици/ на ЕПЖ и ДПЖ в тези области.
Подробности в прикачените файлове.