Вход за членове:
Актуално
Уважаеми колеги,

Публикуваме Наредба №44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от Министъра на земеделието, храните и горите в сила от 17.01.2020г., която е публикувана в Държавен вестник брой 5/17.01.2020г.

От Ръководството
Ветеринарни новини