Вход за членове:
Актуално

Уважаеми колеги,

Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков изпрати имейл на 21.10.2016г. до г-н Румен Порожанов - Изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" и д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на БАБХ със следния текст: " Изпълнението на Националната програма по-отношение на изследването на ЕПЖ за туберкулоза, няма да се изпълни в утвърдения срок - 30.11.2016г., поради липса на туберкулин.
За да не се допусне провал в изпълнението на това мероприятие, моля спешно да се предприемат съответните мерки за осигуряване закупуването на диагностикума туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари".

В отговор ви изпращаме одобрение от Министъра на земеделието и храните - г-жа Десислава Танева, относно постъпило искане от изпълнителния директор на БАБХ за закупуване на туберкулин от регистрираните ветеринарни лекари за изпълнение на Държавна профилактична програма за 2016г. в частта туберкулинизация на говедата.

Приложение: Одобрение от Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева

От Ръководството
Ветеринарни новини
На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от Устава на БВС, свиквам OTКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС в гр. Стара Загора, Тракийски университет, което ще се проведе в рамките на програмата на Булвет Медика 2016 за която сте информирани от сайта на БВС (bvsbg.com), при следния дневен ред:

1. На 13.10.2016г. от 14.00ч. в зала № 9 – дискусия на тема "Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България"
 
Докладва:
д-р Румен Стоянов
Зам.-председател на БВС

2. На 14.10.2016г. от 14.00ч. в зала № 7 – среща на Председателите на ОК и Членовете на НС на БВС с ръководството на Централно управление на БАБХ и началниците на отдели “Здравеопазване на животните“ на ОДБХ в страната за обсъждане на актуални проблеми в здравеопазването и имунопрофилактиката на животните в страната.

За 13.10.2016г. е осигурена нощувка в хотел „Верея“ гр.Стара Загора бул.“Цар Симеон Велики“ 100. Председателите на ОК и Членоветe на НС да потвърдят присъствието си с цел разпределението за настаняване в хотела в срок до 11.10.2016г. /вторник/.
Линк към сайта на хотела: http://www.hotel-vereya.com/

Приложение: Материали по т.1 от дневния ред

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС