Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на НС на БВС на 04 август 2014 г., от 11.00 часа, в гр. Лясковец, обл. В. Търново, в хотел Лесопарка” / справки Д-р Спасова, тел. 0878153074/, при следния дневен ред:
 
1. Анализ и контрол по изпълнението на Решения № 1, 2 и 3, по Протокол от проведено неприсъствено гласуване от 07.04.2014 г. на НС и вземане на произтичащите от това решения;
Докладва: Председател на НС на БВС д-р Цветков и Председателите на ОблС
 
2. Приемане на проекто бюджет на БВС за 2014 г. и утвърждаване на бюджетната рамка на ОК за 2014 г.;
Докладва: Председател на НС на БВС д-р Цветков
 
3. Предложение за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Фондовете на БВС;
Докладва: Зам. Председател на НС на БВС Д-р Дойчев
 
4. Разни.

Моля отсъстващите по обективни причини членове на НС на БВС да предоставят пълномощно по утвърдения образец.


Д-р Трифон Цветков

Председател на НС на БВС

30.07.2014 г.

Ветеринарни новини