Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК в брой 19 от 13.03.2015 г. е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 6 март 2015 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС
Ветеринарни новини
На основание чл. 15, от ЗСОВЛБ и във връзка с чл. 8, ал. 2 от Правилника на ККПЕ свиквам извънредно разширено заседание на ККПЕ на 16.03.2015 г.(понеделник), което ще се проведе в гр. Велико Търново, зала ОДБХ, ул. „Славянска № 5“ ( в близост до пожарната) от 10.30 часа, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода 10.02.2015 г. - 16.03.2015 г.;
2. Вземане на решения свързани с решения от проведен НС на БВС на 21.02.2015 г.;
3. Разглеждане и вземане на решения по редовните преписки от ОККПЕ.;
4. Вземане на решения по предоставена документация и доказателствен материал в ККПЕ от Председателя на НС на БВС във връзка с Д-р Вяра Гришина, Д-р Илия Чобанов, Д-р Георги Генов, Д-р Ангел Ангелов .;
5. Избор на докладчици по проверка на НС съгласно чл. 34, ал. 4, т. 9 от Устава на БВС;
6. Разни.

Забележка:
Присъствието на всички Председатели на ОККПЕ е задължително и да представят изрядни преписки.

Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККПЕ