Вход за членове:
Ветеринарни новини
На основание чл. 27, ал. 1 и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС на 15 Ноември / петък/ 2019г., от 10,30 часа, в гр. София, в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл.283, вх.Б, при следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на СТАНОВИЩЕ на БВС относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Докладва: Д-р Мирослав Първанов
                    Председател на КНД при БВС

2. Разни

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС