Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Ветеринарни новини
Уважаеми колеги,

с решение на Национален съвет от 19.06.2015г. беше избран нов състав на Комисията по нормативни документи към НС. На комисията беше възложено да подготви предложения за промени в ЗВД, като тя беше упълномощена да участва в работна група към БАБХ и в последствие в МЗХ за защитата на тези предложения. В тази връзка публикувам новия състав на комисията със съответните координати. Призовавам всички колеги, които имат идеи и предложения да ги изпращат на официалния имейл на БВС или на членовете на комисията, като молбата ми е да бъдат в писмен вид със конкретно съдържание.