Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Ветеринарни новини
на която беше връчено писмо с изх. № 147/20.11.2014 г.
Председателя на БВС проведе среща и с Зам. министъра на земеделието и храните г-н Цветан Димитров, на която се уточни през следващата седмица в работен порядък да се обсъдят и решат поставените в писмото въпроси с участието на Зам. изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.