Вход за членове:
Актуално
Семинар
      В изпълнение на програмата за сътрудничество, съсловните организации на ветеринарните лекари на Република България и Република Македония организират провеждането на два съвместни ветеринарномедицински конгреса по актуални теми с участие на български и македонски лектори.
      Ръководството на БВС има огромната чест да покани всички ветеринарни лекари за участие в първия съвместен ветеринарномедицинкси конгрес, който ще се проведе в Република Македония в гр. Струмица, хотел „Сириус “ на 15 и 16 Март 2019 г. съгласно утвърдената програма.
Ветеринарни новини
На основание чл. 23 ал.5, чл. 26 ал. 3 от Устава на БВС и Решение на НС от 26 Януари 2019 г., свиквам РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 30 Март 2019 г. от 9.30 ч. в гр. София, в залаАУЛА“ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ със следния Дневен ред:
  1. Отчет на НС за дейността на БВС за 2018 г.
  2. Отчет на ККПЕ за дейността и за 2018 г.
  3.  Отчет и гласуване на направените разходите от БВС за 2018 г. и приемане на Проекто-Бюджет 2019 г.
  4. Разни

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС