Вход за членове:
Актуално
снимка 5

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

       На 31.07.2018 г. в зала „Голям колегиум“ се проведе работна среща на ръководствата на Министерството на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз, на която бяха обсъдени въпроси свързани с координацията, взаимодействието и мерките, които трябва да се изпълняват от регистрираните ветеринарни лекари, официалните ветеринарни лекари и държавните власти по отношение на заболяванията по селскостопанските животни и птици.

В работната среща участваха:

- От Министерството на земеделието, храните и горите: Началник на кабинета на Министъра- г-н Атанас Кацарчев; Заместник Министъра на земеделието, храните и горите - доц. Д-р Янко Иванов; Директора на дирекция в МЗХГ- д-р Лора Джупарова.

- От Българска агенция по безопасност на храните: Директора на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение“- д-р Георги Чобанов със своя екип.

- От Българския ветеринарен съюз: Председателя на НС на БВС- д-р Трифон Цветков; Зам. Председателя на НС на БВС- д-р Димитър Цанков; Председателя на ККПЕ- д-р Драгомир Камбуров и всички председатели на ОК на БВС.

     Зам. Министъра доц. Д-р Янко Иванов и д-р Георги Чобанов направиха обстоен анализ на епизоотичната обстановка в страната и предприетите мерки по отношение на: Африканската чума по свинете и Чумата по дребните преживни животни.
   Българския ветеринарен съюз изрази категорична позиция, че действията на МЗХГ и БАБХ са професионални, своевременни и в съответствие със законовите разпоредби.
      Председателя на НС на БВС, д-р Трифон Цветков и председателите на ОК на БВС направиха конкретни предложения за подобряване на организацията на борбата с болестите по селскостопанските животни.

От Ръководството
Ветеринарни новини
 На 08.08.2018г. в МЗХГ се проведе среща на Председателя на БВС Д-р Трифон Цветков и Зам.-председателя на БВС Д-р Димитър Цанков със Зам.-министъра на МЗХГ Доц.Д-р Янко Иванов, във връзка с изпълнение на споразумението между БВС, БАБХ и ДФЗ за изплащане на дължимите суми към регистрираните ветеринарни лекари двукратно - до 30.06. и окончателно в края на годината.
Констатирано беше, че на 01.08.2018 БАБХ е изпратила в МЗХГ обобщените отчети за първите шест месеца на 2018г., които са обработени в МЗХГ и са подготвени проекти за решение на ДФЗ за изплащане на дължимите суми към регистрираните ветеринарни лекари и Указание за прилагане на схемата за държавна помощ, които трябва да бъдат гласувани на следващото заседание на УС на ДФЗ.
Ръководството на БВС категорично изрази своята позиция за своевременно свикване на УС на ДФЗ през месец Август 2018г., което беше прието с личен ангажимент от Заместник - министъра.
След гласуването от УС на ДФЗ в десетдневен срок ще бъдат изплатени дължимите суми.
От Ръководството