Вход за членове:
Актуално

Уважаеми колеги,

След провелата се в София на 8 и 9 септември Конференция по въпросите на болестта „Заразен нодуларен дерматит“ (ЗНД) за която ви информирахме, Европейската комисия отменя наложените на България ограничения за търговия с охладено месо и мляко. Свободно, без допълнителни изисквания и ограничения може да се търгува мляко и млечни продукти, предназначени за човешка консумация, както и прясно месо от едри преживни животни. Когато млякото е предназначено за хранене на животни, условието е да преминало термична преработка, за да се намали риска от евентуално предаване на вируса на болестта.
 
Повече информация може да прочетете в прикачения файл.

От Ръководството

Ветеринарни новини
На основание чл.14 ал.1 и чл.15 ал.2 от Правилника за управление на фондовете, свиквам редовна сесия на СУФ на 14.10.2016г. от 14.00ч. в гр. Стара Загора, Тракийски университет, зала №11 при следния дневен ред:

1. Разглеждане искане от д-р Николай Боянов, ОК на БВС Пловдив

2. Разглеждане искане от зам.председателя на НС на БВС д-р Румен Стоянов

3. Разглеждане искане от ОК на БВС гр.Велико Търново

4. Разни


Председател на СУФ

Д-р Петър Дойчев