Вход за членове:
Актуално
Заглавна страница на писмо Изх.N 066 от 14.08.2019

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо до Председателя на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Община Велико Търново г-н Панов, във връзка с изявление направено пред журналисти на 09.08.2019г. в гр.Велико Търново.

От Ръководството

Ветеринарни новини
 Уважаеми колеги,
В изпълнение на решение №1, съгласно протокол № 145 от заседание на УС на ДФ”Земеделие”, на 02.08.2019г. са приети нови Указания за прилагане на схема на държавна помощ, подписани от Министъра на земеделието, храните и горите, Изпълнителния директор на ДФЗ и качени на страницата на фонда в раздел „Държавни помощи”. /приложение№1/
На 08.08.2019г. в ДФЗ е входирано подписаното споразумение между БАБХ и ДФЗ, съгласно указанията за държавна помощ./приложение №2/
Днес, 12.08.2019г. в ДФЗ е входирана, подписаната от Изпълнителния директор на БАБХ финансовата заявка за разплащане на индивидуалните суми, заработени от регистрираните ветеринарни лекари. /приложение№3/
Съгласно указанията предстои разплащане в рамките на 10 дни от получаване на тази заявка.

От Ръководството