Вход за членове:
Ветеринарни новини
2
На 11 април 2019 г. на тържествено честване в аулата на Лесотехническия университет се отбеляза 25-годишнината от създаването на Факултета по ветеринарна медицина в София. Домакини на събитието бяха ректорът на ЛТУ – чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, зам.-ректорите – проф. д-р Милко Милев, проф. д-р Боянка Желязова, доц. д-р Нено Тричков и декана на ФВМ – проф. д-р Богдан Аминков. Специални гости на тържеството бяха бившите декани на ФВМ – проф. д-р Йордан Костадинов, проф. д-р Любомир Кънчев и проф. д-р Йотко Каменов и бившият ректор на ЛТУ, който е утвърдил създаването на ФВМ – проф. Димитър Коларов. Официални гости бяха и деканските ръководства на ветеринарномедицинските факултети от Бурса, Р. Турция и от Скопие, Р. Северна Македония. Присъстваха и много преподаватели, бивши и настоящи студенти и гости.
Председателят на Българския ветеринарен съюз – д-р Трифон Цветков поздрави декана на ФВМ – проф. Аминков, от името на цялото съсловие български ветеринарни лекари, по случай 25-годишнината на Факултета. „За четвърт век, следвайки традициите и водени от съвременните дейности и методики в обучението по ветеринарна медицина, Вие доказахте високия си професионализъм, амбиция и отговорност към обществото. Решението да бъде създаден Факултета по ветеринарна медицина през 1994 г. към структурата на Лесотехническия университет в гр. София, през устоите на времето, се доказа като далновиден избор. С високи критерии и стандарти успяхте да утвърдите и да развивате Факултета по ветеринарна медицина в София, като един от най-авторитетните факултети.”
Обръщайки се към преподавателите д-р Цветков подчерта, че е безспорен техния принос и с дейността си са дали възможност на хиляди студенти и докторанти от България и от редица държави от няколко континента да сбъднат мечтите си. „С високия си професионализъм и безкрайна всеотдайност Вие всеки ден сте стабилна подкрепа и задвижваща сила за младите лекари. Като членове на Българския ветеринарен съюз Вие осъществявате и приемственост между Съюза и новото поколение ветеринарни лекари.”
На студентите, д-р Цветков заяви, че тяхната професионална подготовка във Факултета по ветеринарна медицина са гаранция за бъдещи нови успехи. „Ние Ви очакваме с радост в голямото семейство на българската ветеринарна медицина!”
На края на словото си д-р Цветков пожела още много професионални успехи, воля и много енергия, за да бъдат осъществени всички поставени цели в общата полезна мисия и връчи специалния плакет на БВС на проф. Аминков.
От името на Софийската колегия на БВС – нейният председател д-р Димитър Яновски поздрави декана на ФВМ и преподавателите с думите да продължават, както до сега, да поддържат огъня на знанието и да бъдат неизчерпаем източник на мъдрост, опит и авторитет, а на студентите пожела да покоряват върховете на знанието и да вярват на своите преподаватели.

Лични приветствия отправиха и д-р Цвятко Александров – зам.-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, проф. д-р Георги Георгиев – директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, доц. д-р Пламен Георгиев – зам.-декан на Ветеринарномедицинския факултет, при Тракийския университет, Стара Загора, доц. д-р Бойко Георгиев – зам.-директор на Института по биология и имунология на размножаването, БАН, чл.-кор. д-р Христо Найденски д.в.м.н. – директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН. На края на честването проф. д-р Иван Божков представи книгата „Европеизация и евроинтеграция на ветеринарномедицинската служба в България (1881- 2018) (Генезис, развитие, съвременни проблеми). Вечерта беше организиран и официален коктейл в клуб-ресторант „Ниагара”. Във връзка с годишнината на ФВМ от 12 до 14 април 2019 г. ще се проведе и Юбилейна международна научна конференция –„Традиции и съвременност във ветеринарната медицина“ – в УОГС „Георги Аврамов“, Юндола, България. Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на конференцията: http://www.conference-fvm.org.

Текст: д-р Милена Кръстанова