Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
 Уважаеми колеги,
 
 
              Във връзка с упражняваният психологически натиск от страна на служители на ОДБХ, които се опитват да принудят практикуващите ветеринарни лекари да подписват Покани за сключване на договори и Декларации за отказ от сключване на договори, на основание на Становището на юриста на БВС, настояваме да проявите твърдост и самочувствие и да отказвате да подписвате каквито и да е било подобни документи. Те нямат никаква юридическа стойност и целят за пореден път да ни разединят, като ни принудят още един път (кой ли пореден) да измъкнем ветеринарната администрация от ситуацията, създадена от самата нея.
                Ние не отказваме да работим, ние отказваме предложените ни Тарифа и Договори с коефициент на редукция, ние отказваме да работим при условия на тотално погазване на законността в нашата дейност. За това всеки директор на ОДБХ е уведомен за общото решение на колегите по области и не е необходимо, дори е вредно поддаването на натиска.
         Колеги, нека покажем, че само ние сме в състояние да извършим дейностите по профилактика! Нека докажем, че БАБХ без нас не е в състояние да се справи с тези дейности! Нека отстоим правото си на достойно заплащане и извоюваме законност в нашата работа!

    От Ръководството на БВС

Ветеринарни новини

 Уважаеми колеги,

 поради натиска в цялата страна от служители на БАБХ за подписване на предложени от тях на практикуващите ветеринарни лекари Покани за сключване на Договор с ОДБХ и Декларации за отказ, поместваме становището на юриста на БВС по така възникналата ситуация и модела на поведение  на практикуващите ветеринарни лекари в подобни случаи: