Вход за членове:
Актуално
снимка 1

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

        От 05.10.2018 г. до 07.10.2018 г. в гр. Вишеград, Унгария се проведе редовна регионална среща на Visegrad Vet Plus към FVE. На срещата присъства Президента на FVE Рафаел Лагенс. От Българска страна участие в срещата взеха Председателя на НС на БВС Д-р Трифон Цветков и Зам.-председателя Д-р Димитър Цанков. При проведената среща беше обменена информация за особено опасните заразни заболявания в региона и възможностите за сътрудничество между съсловните организации за гарантиране на здравеопазването на животните и хората. Сериозно внимание се обърна и на предстоящата Асамблея на FVE в Рим през ноември 2018 г. Следващата среща на Visegrad Vet Plus е през май 2019 г. в Словения.

От Ръководството


Ветеринарни новини
ОБЯВА

РЕДОВНА СЕСИЯ НА СУФ
 
      На основание чл.14 ал.1 и чл.15 ал. 2 от Правилника за управление на фондовете, свиквам редовна сесия на СУФ на 24.10.2018 г. /сряда/ от 11.00 ч. в гр. София, централен офис на БВС,бул.”Васил Левски“№106 при следния Дневен ред:
  1. Разглеждане на искания на д-р Димитър Петров от ОК на БВС Велико Търново
  2. Разглеждане на искания на д-р Мирослав Първанов, Председател на БАВЛПЖ
  3. Разглеждане на искания на д-р Мила Бобадова, Председател на БАВД
  4. Разглеждане на информация постъпила от д-р Христо Николов, Председател на БАВОТ
  5. Разглеждане на информация постъпила от д-р Ранко Георгиев, Председател на БАВК
  6. Разглеждане на искания на д-р Ивелина Дамова от ОК на БВС Пазарджик
  7. Разни

 

Председател на СУФ
/Д-р Георги Гавазов/