Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
На основание чл. 14, ал. 1 от Правилника за работа на фондовете на Български ветеринарен съюз. На 21.04.2015 г. от 10.30 часа, в централния офис на НС на БВС в гр. София ще се проведе редовно заседание на Съвета за управление на фондовете, при следния дневен ред:
1. Разглеждане на постъпили искания.;
2. Разни.

Д-р Петър Дойчев
Председател на СУФ
Ветеринарни новини

Уважаеми колеги,

приложено във файла публикуваме отчета на ККПЕ от 29.03.2014 г. до 28.03.2015 г., който беше приет от Общото събрание на Български ветеринарен съюз проведено на 28.03.2015 г. в гр. София.