Вход за членове:
Актуално
Сп.
 Новото издание на сп. "Ветеринарна практика" е особено актуално с темата на броя и позицията на ветеринарномедицинската наука, относно COVID-19. В брой 2 за 2020 г. ще прочетете:
- ексклузивно интервю с проф. д-р Радка Аргирова - световнопризнат вирусолог и тясно свързана с ветеринарната медицина;
- тема на броя - COVID-19 и ветеринарномедицинската професия - зоонозния произход на SARS-CoV-2, преминаването на междувидовата бариера, научните, медицинските и обществените предизвикателства и опитът на ветеринарните лекари с коронавирусите;
- страниците на БВС са изпълнени с факти, обстоятелства и изявления на нашите колеги, подредени фактологически и хронологично, свързани с исканите оставки на изпълнителния директор на БАБХ - проф. д-р Паскал Желязков и зам.-министъра на МЗХГ - доц. д-р Янко Ивинов;
- интервю с новия декан на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет - доц. д-р Тодор Стоянчев;
- със скалпел и перо - д-р Ячо Кабаивански - наш колега и баща на Райна Кабаиванска;
- профилът на д-р Явор Веселинов - ветеринарен лекар от практиката и известен писател
- и още теория, практика и спомен за големите - проф. Хараламбиев и проф. Ковачев.
Сп. „Ветеринарна практика” се разпространява и електронно чрез интерактивна дигитална платформа online.fliphtml5.com/uvnaz/osbp/ .
 
Приятно четене!
Ветеринарни новини
Уважаеми колеги,

Във връзка с подаден сигнал от БВС с Изх.№071/08.04.2020г. до Министър председателя на РБ г-н Бойко Борисов с Вх.№08.02-20/08.04.2020г. публикуваме отговора на Началник на кабинета на Министър-председателя на РБ г-жа Деница Желева:
- Писмо с Изх.08-02.20/15.04.2020г. от Началник на кабинета на Министър-председателя на РБ г-жа Деница Желева до г-жа Десислава Танева Министър на МЗХГ и с копие до д-р Трифон Цветков Председател на НС на БВС;
- Писмо и Становище с Изх.№03-222/21.04.2020г. от Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева до Началник на кабинета на Министър-председателя на РБ г-жа Деница Желева и с копие до д-р Трифон Цветков Председател на НС на БВС;

С имейл от 17.04.2020г. Председателя на НС на БВС ви информира, че приема само за информация получения имейл от д-р Георги Чобанов Директор на дирекция ЗХОЖКФ относно Заповед РД 11-828/06.04.2020г. и утвърдените указания към нея, която трябва да бъде отменена със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ.

- Публикуваме Заповед РД 11-904/24.04.2020г. с която се отменя Заповед РД 11-828/06.04.2020г.

От Ръководството