Вход за членове:
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
На срещата д-р Т. Цветков изложи вижданията на Българския ветеринарен съюз в светлината на взетите от редовното Общо събрание на БВС решения. След това се проведе среща и с д-р Р. Карабаджаков – заместник-изпълнителен директор на БАБХ, на която бяха разгледани конкретните въпроси, свързани с предстоящата работа по изпълнение на ДПП за 2014 г.

Председател на БВС
д-р Трифон Цветков