Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
Уважаеми колеги,

На 27.08.2014 г. /сряда/ се проведе второ заседание на междуведомствената работна група, на която е възложено да подготви промените в Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по ДПП. Българския ветеринарен съюз представи становището, което е публикувано на нашия сайт в раздел Новини.
От страна на БВС участваха:
1. Д-р Трифон Цветков - Председател на НС;
2. Д-р Петър Дойчев - Зам. председател на НС;
3. Д-р Мирослав Първанов - председател на КНД към НС;
4. Г-н Иван Георгиев - юрист на БВС;
5. Г-н Георги Янчев - финансов консултант на БВС;
Представителите на БВС аргументирано и обосновано защитиха представеното становище по Тарифа-2014 г.
В процеса на обсъждането, зам.-изпълнителния директор на БАБХ Д-р Радослав Карабаджаков изложи позицията на Агенция по безопасност на храните и СВЛБ, а тя накратко е следната:
- финансовите средства, които БВС настоява да бъдат осигурени за изпълнението на ДПП са изключително много и същата работа по ДПП държавните лекари ще извършат при условията на сега действащата Тарифа и в рамките на наличните средства;
- ще бъдат закупени превозни средства и назначен помощен персонал към държавните лекари, които ще извършват мерки по ДПП.
- ще се обсъди възможност тази дейност да се обявява на търг;
- от 03.09.2014 г. /сряда/ ще започне още по-масирано и активно действие от страна на служителите на БАБХ по изпълнението на мерките по ДПП, а онези служители които не изпълнят заповедта ще бъдат административно наказвани.
Колеги, всичко това звучи нереално на фона на действащото българско и европейско законодателство, но е факт!
Ще позволим ли това да се случи?
Ще защитим ли професията - Ветеринарен лекар?
Българския ветеринарен съюз откликва на исканията на практикуващи ветеринарни лекари от цялата страна и организира национален протестен митинг на 04.09.2014 г. от 11.00 часа пред сградата на БАБХ в гр. София, бул.”Пенчо Славейков”№15 под надслов:
„ЛИПСА НА СТРАТЕГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ”

От Ръководството