Вход за членове:
Актуално
Работна среща на FVE
 От 11.05. до 13.05.2018 г. в гр.Охрид, Република Македония се проведе работна среща на Вишеградската група /Полша, Чехия, Унгария, Словакия/ в рамките на ФВЕ.
Като гости присъстваха представители на съсловните организации на Германия, Словения, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония, Албания, Косово и България. На срещата присъстваше и Президента на ФВЕ Рафаел Лагенс. От България - представители на БВС бяха д-р Димитър Цанков – Заместник - председател на НС на БВС и проф.Румен Вълчовски - Главен секретар на НС. Срещата беше водена от д-р Славен Грибич - говорител на групата „Вишеград Вет Плюс„. Гостите бяха приветствани от Председателя на Македонската ветеринарна камара д-р Томислав Николовски и Президента на ФВЕ д-р Рафаел Лагенс. На организираната кръгла маса всяка една от делегациите представи актуалната епизоотична обстановка. Представителите на Полша, Чехия и Унгария наблегнаха на проблемите с Африканската чума по свинете. БВС представи епизоотичната ситуация и борбата с Инфлуенцата по птиците. Представителя на Босна д-р Дино Курбегович направи презентация на проблемите с безстопанствените кучета в Босна и тяхното осиновяване. Съсловните организации на България, Сърбия и Македония представиха оценка на сегашната ситуация и постоянния контрол на болестта Заразен нодуларен дерматит /ЗНД/, както и хода на ваксинацията. Рафаел Лагенс, президент на FVE представи обобщен доклад по важни теми от Общото събрание на ФВЕ. Жолт Пинтер - вицепрезидент и касиер на FVE представи финансов доклад на FVE и подготовка на бюджета за 2019 г. Доклад за безопасността на храните изнесе секционния президент Славен Грибич. Бяха разгледани предложения за регулация на разпространението на ветеринарномедицинските продукти съгласно нов Регламент за ветеринарните лекарствени продукти. Българския ветеринарен съюз официално беше поканен да вземе участие в следващите срещи на Вишеградската група, които ще се състоят на 5 Октомври 2018г. във Вишеград, Унгария и Май 2019 г. в Словения.

Д-р Димитър Цанков – Зам. - председател на БВС
Д-р Румен Вълчовски – Гл. секретар на БВС
Ветеринарни новини
 Уважаеми колеги,
предоставяме на Вашето внимание писмо с изх. № 2862/21.05.2018 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и писмо с вх. № 7034/18.05.2018 г. от Министъра на земеделието, храните и горите, относно предоставяне на възможност на регистрираните ветеринарни лекари да започнат да изпълняват туберкулинизация на едрите преживни животни със закупен от тях диагностикум туберкулин за 2018 г.
От ръководството