Вход за членове:
Актуално
конгрес
Ръководството на БВС има огромната чест да покани всички ветеринарни лекари за участие във втория ветеринарномедицински конгрес организиран  от БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ и ВЕТЕРИНАРНАТА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, който ще се проведе в гр.Пловдив, парк-хотел „Санкт Петербург “ на 13 - 15 Март 2020 г. съгласно утвърдената програма.
 
Приложение: Програма за втори ветиринарномедицински конгрес
Ветеринарни новини
На основание чл. 27, ал. 1 и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС на 29 Февруари /събота/ 2020г., от 10,30 часа, в гр. София, в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл.283, вх.Б, при следния Дневен ред:


1. Отчет за изпълнение на Решение №2 на НС (Протокол №48/15.11.2019г.) във връзка със Становище изготвено от КНД към БВС по Проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Докладва: Д-р Мирослав Първанов
       Председател на КНД при БВС


2. Отчет за изпълнение Решение №7 на НС (Протокол №50/08-09.01.2020г.) във връзка с определяне на поименния списък на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), които ще изпълняват мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г. в регистрираните животновъдни обекти по населени места за територията на всяка Община и Област,включително и „тип заден двор“.

Докладва:
       Председателите на ОК

3. Отчет на Ръководството на БВС във връзка с проведена работна среща на 18.02.2020г. между представители на БВС, МЗХГ и БАБХ относно обсъждане новите промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Информацията ви е предоставена чрез имейл на 20.02.2020г.

Докладва: Д-р Трифон Цветков
         Председател на НС на БВС


4.Разни

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС