Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
 Уважаеми колеги,

Днес 15.08.2014г. председателя на БВС д-р Трифон Цветков проведе среща в Министерския съвет, на която беше изложена позицията на съюза във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната и изпълнението на мерките по държавната профилактична програма.

По изричното настояване на г-н Васил Грудев Министър на земеделието и храните уведомяваме всички членове на БВС , че в спешен порядък той ще внесе предложение в Министерския съвет за изменение в тарифата за определяне на цените които се заплащат за изпълнението на мерките по ДПП приета с ПМС №184 от 04.07.2014г. , като с изменението се предвидят параметрите на тарифата действала през 2013г. приета с ПМС №151 от 19.07.2013г.
Ще бъде осигурено финансовото обезпечаване на изпълнителите на ДПП през 2014г. – практикуващи ветеринарни лекари.
По предложение на БВС в кризисния щаб за борба с болестта син език са включени :Проф.Михни Люцканов , проф. Румен Вълчовски и д-р Трифон Цветков.
От Ръководството