Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
Днес 04.03.2015г. Министерския съвет прие Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г. по внесения проект от Министъра на земеделието и храните Г-жа Десислава Танева.
Очаквайте публикуването на постановлението в Държавен вестник.

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС
 
Ветеринарни новини
ПОКАНА
На основание чл. 23, ал. 5 от Устава на БВС свиквам редовно Общо събрание на БВС на 28.03.2015 г. от 10.30 часа в гр. София, в зала "Аула" на Лесотехническия университет, със следния дневен ред:
1. Отчет на НС на БВС.;
2. Отчет на ККПЕ.;
3. Приемане на бюджет на БВС за 2015 г.;
4. Промени в Устава и Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на БВС.;
5. Избор на Председател на ККПЕ и попълване състава на НС и ККПЕ.;
6. Разни.
Регистрацията за участие в Общото събрание започва в 9.30 часа.

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


* При евентуална промяна на мястото за провеждане на събранието по независещи от организаторите причини, ще бъдете своевременно уведомени.