Вход за членове:
Актуално
1
Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо Изх.№083/27.08.20г. от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов с вх.№08.02-37/27.08.20г.и Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева с вх.№64-421/27.08.20г., публикуваме отговор от Зам.-министъра на МЗХГ доц.д-р Янко Иванов с вх.№365/15.09.2020г.
 
От Ръководството
Ветеринарни новини
Сп.
СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Уведомяваме Ви, че в печатните издания на брой 4/2020 г. на сп. „Ветеринарна практика” е допусната техническа грешка при печата, като в новата корица на брой 4/2020 г. са вложени страниците от брой 1/2020 г. Изпълнителите от печатницата поемат изцяло вината за дефекта и поднасят своите извинения за допуснатата грешка и за причиненото неудобство.
Имаме уверението от ръководството на печатницата, че до няколко дни ще бъде разпространен новият брой на списанието, което ще бъде за тяхна сметка.

От редакционния съвет на сп. „Ветеринарна практика”

 
Акцентите в новия брой на списанието ни:

Първите страници са посветени IN MEMORIAM на личността, която ще остане НЕЗАМЕНИМА и НЕЗАБРАВИМА в историята на нашата професия - ПАТРИАРХЪТ НА СВЕТОВНАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА НАУКА И ПРАКТИКА - ПРОФ. Д-Р НИКОЛА БЕЛЕВ.
- Ексклузивно интервю с акад. Атанас Атанасов.
- Актуално за COVID-19 и Едно здраве: можем ли да се справим по-добре?
- Ендемия по време на пандемия.
- Стартира изработването на Националната профилактична програма за 2022 – 2024 г.
- Проучване на системите за хранене и отглеждане на овце с млечно направление от района на Централна Северна България на гл. ас. д-р Ина Стойчева.
- Проучване на замърсяването на околната среда с пластмаси, водещи до появата на пластмасови микрочастици в хидробионтите на д-р Илиян Костов.
- Препоръки и мерки за справяне със замърсяването с пластмасови отпадъци в Черно море.
- Ролята на алергичното тестване и десенсибилизиращата имунотерапия при пациенти с атопичен дерматит на д-р Ивелина Вачева и Виктория Томова .
- Интервю с д-р Евелина Рабаджийска-Тодорова, основател на проекта „VetAcademy”.
- Интересната биография на д-р Мирослав Лазаров.
- Проф. д-р Георги Ненков - незаслуженото забравено име.

Изданието можете да прочетете на:
online.fliphtml5.com/uvnaz/sagu/

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ!
От редакционната колегия