Вход за членове:
Ветеринарни новини
 На основание чл.27, ал.1 и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС на 26 Януари /събота/ 2019г., от 10,30 часа, в гр. София, в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл.283, вх.Б, при следния Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение на решенията на редовното общо събрание на БВС от 31.03.2018 г. и извънредно общо събрание от 03.07.2018 г. и решенията на НС на БВС от 2018г.
Докладва: Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС
2. Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на БВС на 30.03.2019г., определяне на дневния ред на събранието, избор на мандатна комисия, състав на комисия по преброяването и водещ на събранието.
3. Приемане на указания и график за провеждане на Общите събрания на ОК на БВС.
Докладва: Д-р Петър Дойчев
Гл. секретар
4. Обсъждане на отчет за извършените разходи през 2018г. и на проекта за бюджет за 2019г.
Докладва: г-н Георги Янчев
Финансов консултант
5. Разни:
5.1. Информация относно издаването на списание „Ветеринарна практика “
Докладва: Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС
5.2. Информация за продължаващо обучение и проведени семинари през 2018г.
Докладва: Д-р Петър Дойчев
Гл. секретар
5.3. Информация относно състоянието на електронния регистър на БВС.
Докладва: Д-р Петър Дойчев
Гл. секретар

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС