Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
 Изх. №137/20.10.2014 г.
ДО
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА МАРГАРИТА ПОПОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОФ.ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С И Г Н А Л

ОТ
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БВС

Относно: Предприемане на незабавни мерки за гарантиране на обществения интерес