Вход за членове:
Актуално
FVE

     В изпълнение на постигнатите в Брюксел договорености на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков от 09.03.2018 г. до 11.03.2018 г. в София се проведе среща между ръководствата на FVE и БВС, на която беше обсъден връченият меморандум на Президента на FVE Рафаел Лагенс относно правния статут на БВС.
     В исторически план беше проследено сдружаването на ветеринарните лекари в България и техния стремеж да имат независима организация, която да защитава техните интереси.
     Основна тема на обсъждане и коментари беше Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (Обн.,ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г.).
     Обстойно беше анализиран чл. 2.(1) „Ветеринарните лекари, които упражняват професията си, членуват в Българския ветеринарен съюз. Членството на ветеринарните лекари, които не упражняват професията си, е доброволно“ и чл. 2. (2) „Служители в държавната администрация, осъществяващи контрол върху ветеринарномедицинската практика, нямат право да членуват в съсловната организация за периода на заеманата длъжност“
     В заключение по този въпрос борда на FVE изрази категоричната си позиция, че в България има една съсловна организация и това е Българския ветеринарен съюз, в който членуват всички ветеринарни лекари, които упражняват професията си включително държавните ветеринарни лекари, които не изпълняват контролни функции.
     Специално внимание в обсъждането беше отделено на въпросите за регулиране на ветеринарномедицинската професия и продължаващото обучение на ветеринарните лекари. Постигната е договореност за сътрудничество и конкретна помощ от FVE по съответните направления.
     Президента на FVE Рафаел Лагенс адмирира инициативата на БВС за сътрудничество със съсловните организации на съседните ни държави и потвърди участието си в планираната през 2018 г. в София среща на Балканските съсловни организации на ветеринарните лекари.
Ветеринарни новини
Работна среща
 На 13.04.2018г. в централното управление на Българската агенция по безопасност на храните се проведе среща на новоизбраното ръководство на БВС с Изпълнителния директор на БАБХ - Д-р Дамян Илиев и ръководството на дирекция „Здравеопазване”.
Бяха изяснени много текущи проблеми и се поставиха основните принципи на бъдещото взаимодействие между Агенцията и Съсловната организация на ветеринарните лекари. Въпреки, че едната структура е контролен орган, а другата се състои основно от практикуващи лекари се възприе разбирането, че трябва да има постоянна комуникация между двете, което би било от полза, както за обществото, така и за самата ветеринарна общност.
Основните насоки, по които ще се работи са общи законодателни инициативи, свързани с подобряване на законодателството в областта на здравеопазването, разпространението на лекарства с карентни срокове и ограничаването на популацията от безстопанствени кучета и котки, а също и по добра координация и комуникация при осъществяването на дейности по предпазването и профилактиката от заразни болести при животните и съответно – хората.
Беше постигната договореност да се допълни споразумението за сътрудничество между БВС и БАБХ, подписано на 01.12.2014г., а срещите да бъдат чести и регулярни, като през останалото време да се поддържа постоянен контакт и размяна на писмени становища по всички текущи проблеми.
От Ръководството