Вход за членове:
Актуално
Заседание на ръководствата на съсловните организации
 Уважаеми колеги,
От 06.09.2018г. до 09.09.2018г. в гр.Белград, Република Сърбия се проведе регионална среща на ръководствата на съсловните организации на ветеринарните лекари от Западните Балкани и Руската Федерация с Борда на директорите на FVE.
От Българска страна участие в срещата взеха Председателя на НС на БВС Д-р Трифон Цветков и Зам.-председателя Д-р Димитър Цанков. При проведените разговори беше обменена информация за организацията и състоянието на ветеринарната професия в региона и възможностите за сътрудничество между съсловните организации за гарантиране на здравеопазването на животните и хората.
От Ръководството
Ветеринарни новини
ОБЯВА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС НА БВС
НА 27.09.2018 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ в
гр. СОФИЯ
 
      На основание чл. 31, ал. 1, т. 2 от Устава на БВС, свиквам РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС на 27 Септември /четвъртък/ 2018 г., от 11,00 часа, в гр. София, в залата на БВС , ж.к. „Дружба-2“ , бл. 283, вх. Б, при следния Дневен ред:

1. Избор на Главен секретар на БВС.
2. Избор на членове и ръководство на Съвета за управление на фондовете.
3. Избор и попълване състава на постоянните работни комисии към НС.
4. Отчет за изпълнението на бюджета за полугодието на 2018г. и откриване на бюджетна процедура за 2019г.
Докладват: Г-н Георги Янчев и Г-н Ивелин Петков
5. Отчет и информация за проведената среща на съсловните организации от Западните балкани.
Докладват: Д-р Трифон Цветков и д-р Димитър Цанков
6. Разни.
 
Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС