Вход за членове:
Актуално
Сп.
Акценти в новия брой на списанието ни:

В ексклузивен и смислен разговор, д-р Николай Маринков потвърждава веруюто на медицината – „да помогнем за това, за което може да се помогне”.

COVID актуализацията от Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE) ни информира, че е възможно да има връзка между новия вариант на коронавируса и случаите на котки и кучета с миокардит и че няколко държави са дали правото на ветеринарни лекари да ваксинират хора.

Как да бъдем добри колеги? Отговорите се намират на страниците на FVE в документа „Глобални принципи на ветеринарномедицинската колегиалност”.

Воденето на борба със синия език по дивите преживни животни, отглеждани в оградени площи е описано от проф. д-р Георги Георгиев
и авторския колектив от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Обзорната статия за съвременното състояние и контрола на болестите в промишленото свиневъдство
на учените от НДНИВМИ е с голяма полза за колегите от практиката.

Приятел на професията ни е проф. д-р Георги Попов, зам.-директора на Военномедицинска академия, който заявява, че съвместната ни работа е взаимно плодотворна.

Само 3 месеца, след инсталацията на първия ветеринарномедицински ядрено магнитен резонанс в България, д-р Калоян Войчев ни представя един от най-съвременните методи на изследване и няколко диагностицирани пациенти, които са част от огромната палитра.

Д-р Радослав Веселинов описва екстравагантните Mustela putorius furo и посещенията им във ветеринарната практика.

Разглеждайки профила на д-р Здравко Тодоров, потвърждаваме, че ветеринарната медицина е изкуство и призвание и се убеждаваме, че неговата дейност е добър пример.

Авторитетът в този брой е проф. д-р Стойчо Стоев – вдъхновяващ изследовател от Стара Загора, който обединява континенти.

Със скалпел и перо д-р Валентин Баров ни спасява с неговия разказ.

Описваме и бурния живот на д-р Иван Бурин – поет, писател, редактор.
Ветеринарни новини
Решение №1:

НС избира за водещ на заседанието д-р Петър Дойчев – Главен секретар на НС на БВС и за протоколист г-жа Паулина Станимирова – административен секретар на НС на БВС;

Решение №2:

НС приема следния дневен ред както следва:

1. Отчет за изпълнение на Решение №3/Протокол №53 на НС на БВС, относно утвърдения проект на бюджет за 2020г.;

2. Разни - обсъждане на актуални въпроси:
- Информация за предоставяне на проектобюджети за 2021г. от Председателите на ОК в срок до 15 май и обсъждане на дата за Извънредно Общо събрание на БВС за приемане на изпълнението на бюджети за 2019г. и 2020г. и проекто бюджетите за 2021г.
- Докладна записка на г-жа Бориска Борисова – Главен счетоводител;
- Докладна записка на д-р Ангел Ангелов – Председател на ОК Плевен;
- Доклад на д-р Мирослав Първанов относно Решение №9 от Протокол №53 на НС на БВС /Ку треска/;
- Информация от Главния редактор на списание ”Ветеринарна Практика” д-р Милена Кръстанова;
- Информация от Главния секретар относно събираемостта на членския внос;
- Информация от Димитър Маринов – Главен секретар на съюза на фармацевтите в България относно електронните рецепти;
- Информация за отговора на Специализираната прокуратура ;
- Информация от д-р Лазарова относно бездомните кучета;

Решение №3:

НС възлага на КНД да актуализира Тарифа по НППНКЛБЖЗ приета с Постановление №78 на Министерски съвет от 12 април 2016г. която да бъде обсъдена в НС на БВС;

Решение №4:

НС възлага на оперативното ръководство да изготви предложение пред съответните институции за прекатегоризация на труда на практикуващите ветеринарни лекари;

Решение №5:

НС създава комисия в състав: г-жа Бориска Борисова - Главен счетоводител, д-р Драгомир Камбуров - Председател на ККПЕ и адв.Иван Георгиев която да извърши ревизия на ОК Плевен и ОК Силистра във връзка с предоставени докладни записки;

Решение №6:

НС утвърждава проектобюджета по издръжката на сп.“Ветеринарна практика“ и трудовото възнаграждение на Главния редактор д-р Милена Кръстанова в размер на две хиляди лева месечно. Финансовите средства да се осигурят от преходните остатъци на ОК в изпълнение на Решение №23 от Общото събрание на БВС 30.03.2019г.;

Решение №7:

НС приема отчета за изпълнение на бюджета на БВС за 2020г. за сведение;