Вход за членове:
Актуално
FVE
От 09.11.2017 г. до 11.11.2017 г. в Брюксел се проведе Общо събрание на съсловните ветеринарни организации на страните членки на FVE.
 
При откриването на форума, президентът на FVE д-р Рафаел Лагенс в приветственото слово към делегатите, отдели специално внимание на Българския Ветеринарен Съюз, който той определи за “Новото лице на България във FVE „ и даде думата на председателя на БВС д-р Трифон Цветков за представяне на съюза.

В своето слово д-р Цветков поздрави делегатите и отбеляза, че БВС е създаден със закон през 2007г. и връчи мемурандум на президента на FVE за правния статут на БВС.
 
Ветеринарни новини

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Уведомяваме Ви, че предвиденото редовно заседание на НС на 25.11.2017 г. се ОТЛАГА и се НАСРОЧВА на 02 Декември /събота/ 2017 г., от 11,00 часа, в гр. София, в залата на ИБИР, бул. „Цариградско шосе” № 73, при същия Дневен ред:

1. Отчет на Председателя и Главния секретар за участието им в Общото събрание на FVE проведено на 09-11 Ноември 2017 г. в Брюксел.

Докладва: Председателя на НС на БВС
                      Главен секретар

2. Обсъждане на организационни въпроси във връзка с честването на професионалния празник на ветеринарният специалист – 14 Декември 2017 г.

Докладва: Председателя на НС на БВС

3. Разни


Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС