Вход за членове:
Актуално
Становище 1

Приложено публикуваме:

Становище на Българския ветеринарен съюз по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от н.п. Десислава Атанасова и група народни представители на 20 юни 2019 г., № 954-01-44.

От Ръководството

Ветеринарни новини

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

публикуваме писмо - сигнал № 063/19.07.2019г. на Председателя на БВС до МЗХГ, ДФЗ и БАБХ, свързано с проблеми във връзка с нормалното заплащане на труда на регистрираните ветеринарни лекари, изпълняващи мерки по НППНКЛБЖЗ.