Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(27.02.2020)
 На 27.02.2020 г. от 14,00 часа в сградата на ОДБХ-Сливен

(18.12.2019)
 На 18.12.19 от 15 часа

(08.11.2019)
    На 12,11,2019 г. ще се проведе извънредно ОС на ОК БВС - Сливен 

(01.06.2019)
 Банковата сметка в ОББ на Вашата ОК, по която следва да се превежда членския внос, е BG21UBBS80021083584940

(10.04.2019)
10.04.2019 14 часа в ОДБХ-Сливен

(15.10.2015)
Покана
Уважаеми колеги,
искам най-официално да ви поканя на 15.10.2015г. в сградата на ОДБХ гр.Сливен за провеждане на извънредно общо събрание при следният дневен ред:
1т. Избор на председател на областната колегия
2т. Други въпроси 


(25.05.2015)
ПОКАНА
На основание чл. 39, ал.1 от Устава на БВС свиквам ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Областна колегия Сливен на 25 юни 2015 г. от 18.00 часа, в сградата на ОДБХ гр. Сливен, със следния дневен ред:
1. Избор на Председател на ОблС. на Областна колегия на БВС гр. Сливен и попълване членовете на ОблС. на ОК Сливен;
2. Избор на Председател на Областна комисия по контрол и професионална етика;
3. Разни.

Д-р Мирослав Кожлеев
Зам.-председател на ОК на БВС гр. Сливен


(14.02.2013)
ОБЯВА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОК СЛИВЕН

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Съгласно чл.37,ал.6 чл.38, ал.1 от Устава на БВС свиквам редовно отчетно-изборно събрание на ОК Сливен, което ще се проведе на 15.03.2013г. от 13:30 ч. в сградата на ОДБХ в гр. Сливен при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на ОК Сливен
2. Отчет на председателя на ОККПЕ Сливен
3. Избор на нови ръководни органи на ОК
4. Избор на делегати за Общото събрание на БВС, 2013г.

Д-р Господин Пенев
Председател на ОК Сливен

(10.08.2020)
  Обява
за Общо събрание на ОК на БВС гр. Сливен

Уважаеми колеги,
Съгласно чл.37 ал.б и Чл.38 ал.1 от Устава на БВС свиквам редовно Общо събрание на ОК Сливен, което ще се проведе на 11.12.2015 год от 13:00 часа в сградата на ОДБХ гр Сливен, при следният дневен ред:
1. Запознаване на колегията с решенията на НС на БВС от 19.10 2015.
2. Обсъждане на дейността на областния съвет на БВС .
3.Разни


Д-р Г..Пенев
/председател на ОК на БВС гр. Сливен