Вход за членове:

(04.12.2012)
Съобщение за провеждане на редовно заседание на ОС на ОК Сливен на 10.11.2012г от 13:30 ч. в бившата сграда на РВМС Сливен
Уважаеми колеги, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗСОВЛБ и чл 37, ал. 6 и ал. 7 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на ОС на ОК Сливен на 10 декември 2012г. от 13:30 ч. в бившата сграда на РВМС Сливен със следния дневен ред: 1. Определяне на изпълнителите на ДПП 2013г. 2. Разни С уважение д-р Господин Пенев Председател, ОК Сливен