Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(24.01.2020)
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК

Уважаеми колеги , свиквам редовно общо събрание на ОК на БВС-Смолян на 27.02.2020 год. от 14:00 часа в зала "Ротари" на х-л "Кипарис Алфа" при следния дневен ред:

1.Отчет на областния съвет

2.Отчет на ОККПЕ

3.Избор на делегати за ОС на БВС-София

4.Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК-СМОЛЯН-д-р Димитър Пампоров
(20.11.2018)
14-ти Декември
Уважаеми колеги, По традиция за празника 14.12.2018 година ,БВС ще поеме разходите на стойност -25 лв. куверт за всеки ветеринарен лекар ,който е член на съюза. За БВС-ОК Смолян има запазени места в ресторанта на Х-Л КИПАРИС @ ,на първи етаж до дансинга. Моля , до 30.11.18г. да потвърдите вашето присъствие на партито на посочените тел.номера! д-р ДИМИТЪР ПАМПОРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА БВС СМОЛЯН tel:+359 898 648879;0893 328300

(22.01.2018)
На основание Чл.38 ,ал1 от Устава на БВС ,свиквам редовно общо събрание на ОК-Смолян,което ще се проведе на 22.02.2018 год. от 13:00 часа в залата на ОДБХ-Смолян.


(05.12.2017)
14-ти Декември

Уважаеми колеги, във връзка с решението на НС от 02.12.2017 год., за отбелязване Празника на ветеринарно медицинския специалист 14-ти Декември, ви каня на 14.12.2017 год. в ресторанта на х-л 'Кипарис Алфа". Куверта на стойност 25 лв. ще бъде за сметка на БВС. Моля ,който ще присъства да ме уведоми по тел. до края на седмицата. Председател на ОК на БВС Смолян.

(31.01.2017)
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание Чл. 17,ал. 2 от ЗАКОНА за съсловната организация на ветеринарните лекари в България и Чл. 38, ал 1 от УСТАВА на БВС , свиквам РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на ОК на БВС-Смолян, което ще се проведе на 02.03.2017 год. от 13:00 часа в залата на ОДБХ-Смолян при следния дневен ред:

1. Избор на делегати за редовното общо събрание на БВС в гр.София.

2. Обсъждане и определяне на позиция на ОК по предложените промени в устава на БВС.

3. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОК на БВС-Смолян : д-р Димитър Пампоров(10.06.2016)

 

ВАЖНО!Уважаеми колеги,във връзка с актуализиране на регистъра на членовете на БВС-Смолян ,обявявам извънредно общо събрание на 28.06.2016 г. от 13:00 часа в залата на ОБДХ-Смолян.

 (27.01.2016)
Събрание на ОК Смолян
На 05.02.2016 година, от 13.00 часа, ще се проведе събрание на ОК Смолян. Колегите, които желаят, нека заповядат.


(15.07.2014)
 Колеги, на 18.07.2014 година (петък),от 13.00 часа, ще се проведе извънредно събрание на колегията, във връзка с проведения протест на 09.07.2014 г. , както и подписване на декларации по образец, за отказ да се подписват договори за изпълнение на ДПП 2014г. по утвърдената тарифа. Нека колегите, които работят по ДПП направят всичко възможно да присъстват на събранието.

(02.07.2014)
 Уважаеми колеги, на 04.07.2014година (петък), от 13.00 часа ще се проведе събрание на ОК Смолян, по повод предстоящия протест на БВС, който ще се състои на 09.07.2014 година. Присъствието ви е важно!

(31.03.2014)

 Уважаеми колеги, на 03.04.2014 година - четвъртък, от 13.00 часа, ще се проведе събрание на колегията. Дневният ред ще бъде следния: 

 (20.01.2014)
 Уважаеми колеги, на 23.01.2014 г.- четвъртък, от 13.00 часа, в залата на БВС ОК Смолян ще се проведе събрание на колегията. Присъствието ви е желателно.

(09.10.2013)
 Покана
за свикване на Извънредно общо събрание на Представителите на БВС

 

Във връзка с решения от извънредни национални съвети, проведени на 08.09.13 и на 04.10.13г за свикване на извънредно общо събрание на БВС и поради системно неизпълнение на решенията на националния съвет от председателя на БВС-доц. д-р Тодор Маринков, както и в предвид бездействието му за свикване на Извънредно общо събрание и на основание чл.24 от Устава на БВС, Националният съвет свиква Извънредно общо събрание, което ще се проведе на 09. 11. 13г. (събота) от 11 часа в гр. София в Зала № 11 на НДК.

Събранието се свиква по решение № 2 на НС проведен в гр. Сливен на 04.10.2013г. при следния дневен ред:
1. Освобождаване на Председателя на БВС, както и на цялото ръководство.
2. Промени в Устава
3. Избор на нови ръководни органи на БВС
При евентуална промяна на мястото за провеждане на събранието по независещи от организаторите причини, ще бъдете информирани своевременно.
д-р Илия Чобанов
Председател на Мандатната комисия


(20.09.2013)
 Уважаеми колеги, на 24.09.2013г, от 13.00 часа, ще се проведе събрание на БВС ОК Смолян. 

(03.06.2013)
 Уважаеми колеги, на 06.06.2013год. (четвъртък) от 13.00 часа, ще се проведе извънредно събрание на БВС ОК Смолян. 

(22.04.2013)
Колеги, уведомявам ви, че събранието за месец Април ще се проведе на 30.04.2013 година, от 13.00 часа, в залата на БВС ОК Смолян. 

(15.02.2013)
СЪОБЩЕНИЕ
 Уважаеми колеги, на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам годишно редовно отчетно-изборно събрание на ОК на БВС Смолян 

(06.06.2020)
Събрание ОК Смолян
На 05.02.2016 година, от 13.00 часа, ще се проведе събрание на ОК Смолян. Колегите, които желаят нека заповядат.


(06.06.2020)

На основание Чл.38 ,ал1 от Устава на БВС ,свиквам редовно общо събрание на ОК-Смолян,което ще се проведе на 28.02.2019 год. от 13:00 часа в залата на ОДБХ-Смолян.


(06.06.2020)
Инзвънредно общо събрание

Съгласно Чл.39 ал.2 от Устава на БВС ,свиквам извънредно общо събрание на 27.05.2019 год. от 13:00 часа в зала "Ротари" на х-л Кипарис алфа, гр. Смолян при следния дневен ред:

1.Гласуване на връщане на изключени членове ,поради закъснение в плащането на членски внос.

2.Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОК на БВС-Смолян