Вход за членове:
Съобщения и събития
 12.01.2018.г.


ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС - БУРГАС
На основание чл.17, ал.2, от ЗСОВЛ и чл.37, ал.6, от Устава на БВС, се свиква Годишно Отчетно-Изборно Общо Събрание на ОК на БВС-Бургас!

Уважаеми колеги, СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.02.2018.Г. (понеделник) от 16.00 ч. в Хотел АКВА, зала - Нимфа, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността през 2017.г. на Областния Съвет на БВС - Бургас. Доклад..

2.Отчет за дейността през 2017.г. на ОККПЕ на БВС - Бургас. Доклад.

3.Обсъждане на докладите по т.1 и т.2.

4.Гласуване на докладите по т.1 и т.2.

5.Избор на състава на Областния Съвет на ОК на БВС-Бургас.

6.Избор на състава на ККПЕ на ОК на БВС-Бургас.

7. Избор на Национален Представител от ОК на БВС-Бургас в НС на БВС.


8.Избор на делегати за редовното Общо Събрание на БВС в края на мес.Март-2017.г.

8.Разни.Д-р Пламен Конов

Председател на ОК на БВС - БургасЗАБЕЛЕЖКА! Дневния ред е възможно да претърпи леки корекции във връзка с предстоящи събития!

12.01.2018.г.

Областна колегия Бургас

 
Контакти
Председател
 Д-р Пламен Конов 
 0884-014103
 БВС -GSM-0884-772579 
 konovvet_plam@yahoo.com

Член на НС
 Д-р Петко Бойчев 
 0887-278169 
 БВС-GSM-0884-917431