Вход за членове:
Съобщения и събития
 22.01.2020.г.
ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС - БУРГАС
На основание чл.17, ал.2, от ЗСОВЛ и чл.37, ал.6, от Устава на БВС, се свиква Годишно Отчетно Общо Събрание на ОК на БВС-Бургас!Уважаеми колеги, СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.02.2020.Г. (събота) от 13.00 ч. в Залата на АРТ-ЦЕНТЪР " АРТЕМ" в гр.Бургас. Адреса е ул."Стара планина" № 1 на гърба на новата поща в Бургас. - приземния етаж, при следния дневен ред:1.Отчет за дейността през 2019.г. на Областния Съвет на БВС - Бургас. Доклад..

2.Отчет за дейността през 2019.г. на ОККПЕ на БВС - Бургас. Доклад.

3.Обсъждане на докладите по т.1 и т.2.

4.Гласуване на докладите по т.1 и т.2.

5. Определяне на поименен списък на регистрираните ветеринарни лекари, които ще изпълняват мерките по НППНКЛБЗ за периода 2019 -2021г. в регистрираните ветеринарни обекти тип ”лично стопанство” по населени места за територията на всяка община и област. Разпределението на РВЛ по населени места се публикува на интернет страницата на БВС – bvsbg.com. Писмено се уведомява директора на ОДБХ и се оповестява по подходящ начин във всяко кметство за прилежащата му територия.


6. Запознаване с Новоприетия Правилник за Продължаващото Ветеринарномедицинско Обучение от НС на БВС.


6.Избор на делегати за редовното Общо Събрание на БВС в края на мес.Март-2020.г.

7.Разни.Д-р Пламен Конов

Председател на ОК на БВС - БургасЗАБЕЛЕЖКА! Дневния ред е възможно да претърпи леки корекции във връзка с предстоящи събития!

22.01.2020.г.


Областна колегия Бургас

 
Контакти
Председател
 Д-р Пламен Конов 
 0884-014103
 БВС -GSM-0884-772579 
 konovvet_plam@yahoo.com

Член на НС
 Д-р Сашо Русев
 0887-636769
 s_rusev66@abv.bg