Вход за членове:
Съобщения и събития
 11.01.2019.г.


ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС - БУРГАС
На основание чл.17, ал.2, от ЗСОВЛ и чл.37, ал.6, от Устава на БВС, се свиква Годишно Отчетно Общо Събрание на ОК на БВС-Бургас!

Уважаеми колеги, СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.02.2019.Г. (понеделник) от 16.00 ч. в ОФИСА НА БВС-БУРГАС, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността през 2018.г. на Областния Съвет на БВС - Бургас. Доклад..

2.Отчет за дейността през 2018.г. на ОККПЕ на БВС - Бургас. Доклад.

3.Обсъждане на докладите по т.1 и т.2.

4.Гласуване на докладите по т.1 и т.2.

5.Избор на делегати за редовното Общо Събрание на БВС в края на мес.Март-2019.г.

6.Разни.Д-р Пламен Конов

Председател на ОК на БВС - Бургас

ЗАБЕЛЕЖКА! Дневния ред е възможно да претърпи леки корекции във връзка с предстоящи събития!

11.01.2019

 


Областна колегия Бургас

 
Контакти
Председател
 Д-р Пламен Конов 
 0884-014103
 БВС -GSM-0884-772579 
 konovvet_plam@yahoo.com

Член на НС
 Д-р Петко Бойчев 
 0887-278169 
 БВС-GSM-0884-917431