Вход за членове:
Съобщения и събития
 На 09.11.2013 г се свиква Извънредно общо събрание в гр. София

Областна колегия Велико Търново

 
Контакти
Председател
Д-р Русин Иванов
0887892762 0884772583
Rvms.v.tarnovo@gmail.com

Член на НС
Д-р Цветана Спасова
0888606568
0884772584
doc.spasova@abv.bg