Вход за членове:
Съобщения и събития
 
Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин
Уважаеми колеги на основание Чл.38 ал.1 от Устава на БВС свиквам Редовно Общо Събрание на ОК на БВС Видин на 28.02.2020 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин  


Областна колегия Видин

 
Контакти

 Председател

Д-р Сибила Георгиева 

0877430164

0877744625

sibila_pancheva@abv.bg

Член на НС

Д-р Сергей Марков

0899069807

0877744085

viper_1_vd@abv.bg

 

ОККПЕ-Председател

Д-р Пламен Георгиев

0894371343

pv_georgiev@abv.bg