Вход за членове:
Съобщения и събития

Уважаеми колеги на основание Чл. 38 ал.1 от устава на БВС свиквам Редовно Общо Отчетно Изборно Събрание на ОК на БВС Видин на 27.02.2018 г. от 10,00 часа в залата на ОДБХ Видин при следния дневен ред :

1.Приемане отчета за дейността на Областния съвет през 2017 г.

2.Приемане отчета за дейността на ОККПЕ през 2017 г.

3.Избор на Председател и членове на Областния съвет на БВС

4.Избор на Председател и членове на ОККПЕ

5.Избор на делегати за редовното ОС на БВС

6.Приемане на предложения за Председател,Зам.Председател и Член на НС на БВС

7.Приемане на предложения за Председател,Зам.Председатели и Членове на ККПЕ

8.Разни

Председател на Обл.С на БВС Видин д-р Д.Цанков 27.01.2018 г.


Областна колегия Видин

 
Контакти
Председател
Д-р Димитър Цанков  

0885250888

0877744625

 dimityr08@abv.bg

Член на НС

Д-р Сергей Марков

0899069807

0877744085

viper_1_vd@abv.bg

 

ОККПЕ-Председател

Д-р Сибила Георгиева

sibila_pancheva@abv.bg

0877430164