Вход за членове:
Съобщения и събития
 На проведеното на 18.09.2013 г. Общо събрание на ОК-Кърджали на БВС, членовете на колегията взеха единодушно решение да не подписват договори с животновъди, респективно с ОДБХ-Кърджали.

Областна колегия Кърджали

 
К
Председател
Д-р Диана Рошкова
0886 228 864
0884 772 593
droshkova@gmail.com

Член на НС
Д-р Мирослав Ямалиев
0884 772 594
0889 470 559
mirelangelo@yahoo.com