Вход за членове:
Съобщения и събития
На основание чл.38, ал.1 от Устава на БВС се свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 20.02.2020 г /Четвъртък/ от 13:00 часа в зала 207 на Дом на техниката - гр. Кърджали.

Областна колегия Кърджали

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Снимка: By ​Bulgarian Wikipedia user Ljubo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4936588
Решение №4 от ОС на ОК-Кърджали на БВС проведено на 20.02.2020 г.

ОС на ОК-Кърджали на БВС приема да бъде изготвен поименен списък на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), които ще изпълняват мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г. в регистрираните животновъдни обекти „тип заден двор“ по населени места за територията на всяка Община на Област Кърджали, въз основа на подписаните договори за ветеринарномедицинско обслужване, след получаване на писмено уведомление от Директора на ОДБХ-Кърджали.


Име на файла Размер Тип
Списък на РВЛ от ОК-Кърджали на БВС /чл.137б/ 24 Kb xlsxКонтакти
Председател на ОК-Кърджали
Д-р Павел Тодоров - Мобилен:0889642624; E-mail: bvsbg_okkj@abv.bg

Член на Национален съвет
Д-р Георги Дянков - Мобилен: 0886926651; E-mail: joro_djankov@yahoo.com

 

Банкова сметка на ОК-Кърджали
БАНКА: Обедидена Българска Банка АД
IBAN: BG08UBBS80021083583040
BIC: UBBSBGSF