Вход за членове:
Съобщения и събития

Уважаеми колеги,

На основание чл.38 от устава на БВС, свиквам редовно отчетно-изборно общо събрание на ОК на БВС Кюстендил, което ще се проведе на 15.02.2018г. от 14.00 часа в залата на чителище "Братство"1869 гр. Кюстендил със следния дневен ред :

1.Приемане на отчета за дейността на Ръководството на Областната колегия за 2017г.
2.Приемане на отчета за дейността на Обл.ККПЕ гр.Кюстендил за 2017г.
3.Избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Областния съвет.

4.Избор на председател и членове на Облатната ККПЕ.

5.Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС

6.Приемане на предложения за председател, заместник-председател и член на НС на БВС.
7.Приемане на предложения за председател, заместник-председател и члениве на ККПЕ на БВС.
8.Разни.

Д-р Андрей Димитров

Председател на ОК на БВС гр.Кюстендил
 


Областна колегия Кюстендил

 
Контакти
Председател
Д-р Емил Константинов
0884772595

Член на НС
Д-р Анелия Костадинова

0884772596  

Секретар

Д-р Здравко Бориславов

0884522267