Вход за членове:

Областна колегия Перник

 
Контакти
Председател

Д-р Нина Валериева Васева

0896865828


Член на НС

Д-р Явор Петров Николов

0898475991

 

 

0887700070
0884772618 
Име на файла Размер Тип
Име на документа 12 Kb docx
Име на документа 12 Kb docxОбява
 Изх.№04/20.01.2020г.
О Б Я В А
20.01.2020г.

На основание чл.38,ал.1 от Устава на БВС,свиквам редовно годишно заседание на Общото събрание на Областна колегия-Перник на 19.02.2020г./сряда/ от 13.30 часа в сградата на ОДБХ – гр.Перник,при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Областния съвет през 2019г.
2. Отчет за дейността на ОККПЕ през 2019г.
3. Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС – 28.03.2020г.
4. Определяне на поименния списък на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), които ще изпълняват мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г. в регистрираните животновъдни обекти по населени места за територията на всяка Община и Област,включително и „тип заден двор“. Разпределението на РВЛ по населени места се публикува на интернет страницата на БВС – bvsbg.com.
Писмено се уведомява Директора на ОДБХ и се оповестява по подходящ начин във всяко кметство за прилежащата му територия.
5. Разни.


Председател на Обл.съвет:
/д-р Нина Васева/

Име на файла Размер Тип
Име на документа 88 Kb pdf