Вход за членове:
Съобщения и събития
 ПОКАНА

Областният съвет на БВС-гр. Плевен, на основание чл. 6, ал. 5 от Правилника за работата на областните колегии на БВС във връзка с чл. 39, ал. 3 от Устава на БВС
Свиква извънредно Общо събрание на ОК на БВС – Плевен на 10.07.2020 г., което да се проведе в Дома на пчеларя от 14 часа, при дневен ред:
1. Отчет за дейността на ОбС на БВС – Плевен за периода 05.03.2020г. -10.06.2020 г.
2. Отчет за дейността на ОККПЕ-Плевен за периода 05.03.2020 г.- 10.06.2020 г.
3. Избор на нов председател на ОбС-Плевен.
4. Разни.
Поканват се всички членове на ОК на БВС да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез пълномощник, който следва да е член на Областната колегия. На основание чл. 37, ал. 2 от Устава на БВС всеки пълномощник може да представлява не повече от 5 члена на колегията.

За Областен съвет на ОК на БВС-Плевен
Д-р Спаска Владимирова
Зам.-председател на ОК на БВС-Плевен

Областна колегия Плевен

 
Контакти