Вход за членове:
Съобщения и събития
ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
На основание чл.38 от Устава на БВС организирам редовно Общо отчетно-изборно събрание на ОК на БВС - Пловдив на 01.03.2018 година / ЧЕТВЪРТЪК /, от 15 часа в заседателната зала на хотел ИНТЕЛКООП Пловдив намиращ се на ул.Константин Нунков №13А.

Дневен ред:
1.Приемане на нови членове в ОК на БВС Пловдив
2. Отчет на Председателя на ОК на БВС – Пловдив
3. Отчет на Председателя на ОККПЕ- Пловдив
4. Избор на Председател , Заместник председател,Членове на Областния съвет и Представител в НС на БВС.
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите, което ще се проведе на 31.03.2018г. в град София.
6. Разглеждане финансови и организационни проблеми и на ОК на БВС Пловдив
7. Разни

Регистрация и плащане на членски внос от 14.00-15.00 часа
п.п. Моля, при невъзможност да присъствате лично, дайте пълномощно на колега, който да Ви представлява!Един колега може да представя 5 –ма колеги.


д-р ИВАН ВАНГЕЛОВ
Председател на ОК на БВС - Пловдив

 

 


Областна колегия Пловдив

 
Покана за извънредно общо събрание
  ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
На основание чл.38 от Устава на БВС организирам редовно Общо отчетно-изборно събрание на ОК на БВС - Пловдив на 01.03.2018 година / ЧЕТВЪРТЪК /, от 15 часа в заседателната зала на хотел ИНТЕЛКООП Пловдив намиращ се на ул.Константин Нунков №13А.

Дневен ред:
1.Приемане на нови членове в ОК на БВС Пловдив
2. Отчет на Председателя на ОК на БВС – Пловдив
3. Отчет на Председателя на ОККПЕ- Пловдив
4. Избор на Председател , Заместник председател,Членове на Областния съвет и Представител в НС на БВС.
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите, което ще се проведе на 31.03.2018г. в град София.
6. Разглеждане финансови и организационни проблеми и на ОК на БВС Пловдив
7. Разни

Регистрация и плащане на членски внос от 14.00-15.00 часа
п.п. Моля, при невъзможност да присъствате лично, дайте пълномощно на колега, който да Ви представлява!Един колега може да представя 5 –ма колеги.


д-р ИВАН ВАНГЕЛОВ
Председател на ОК на БВС - Пловдив

Контакти
Председател
Д-р Иван Вангелов
0888889173
0884772621
i_vangelov@abv.bg

Член на НС
Д-р Петьо Вълков
0889320990
drpit@abv.bg