Вход за членове:
Съобщения и събития
«123»

 
(07.04.2020)
Публикуваме писмо във връзка с излъчено интервю по БНТ и Нова телевизия с проф. д-р Иво Петрпов, че ново лекарство дава надежди за успешно лекуване на COVID-19.
Изх.№ 034/07.04.2020г.
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ДО
ОТДЕЛ НОВИНИ, АКТУАЛНИ ПРЕДАВАНИЯ И СПОРТ
НА „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД
ДО
ДИРЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
ДО
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИЯ
НА НОВА ТВ
ДО
НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

ОТНОСНО: Излъчено интервю по БНТ и Нова телевизия с проф. д-р Иво Петров, че ново лекарство дава надежди за успешно лекуване на COVID-19.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с излъчено интервю по БНТ и Нова телевизия с проф. д-р Иво Петрпов, че ново лекарство дава надежди за успешно лекуване на COVID-19.
Български Ветеринарен Съюз е изключително притеснен от множеството сигнали за масово търсене на Ивермектин. Засиленият интерес към това лекарство е породен от излъченото телевизионно интервю с проф. д-р Иво Петров, Медицински директор и Началник Клиника по кардиология и ангиология към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, гр. София. Това изказване е тиражирано от много Принт медии и сайтове, което води до огромен отзвук.
Като практикуващи ветеринарни лекари, ние сме много загрижени, както за здравето на нашите пациенти- животните, така и за здравето на хората. Както е казал преди много години, уважаваният от нас проф. д-р Георги Павлов: "Хуманният лекар лекува човекът, а ветеринарният човечеството ".
Ивермектинът е лекарствен продукт с противопаразитно действие, във ветеринарната медицина се използват много от продуктите от групата на Ивермектина. Той е силно токсичен препарат и много лесно може да се предозира.
Ние от Български Ветеринарен Съюз смятаме, че подобни телевизионни изявления, в тези времена, когато хората са уплашени, неправилно информирани, могат да предизвикат вълна от масова неправилна употреба на Ивермектин, която да доведе до по-страшни последици, дори смърт на хора.
След излъчване на интервюто по БНТ и Нова телевизия, започна масово търсене на Ивермектин по клиники и складове за ветеринарномедицински продукти.
Категорични сме, че едно лекарство, преди да бъде пуснато за употреба от даден вид-човек или животно, бива тествано многократно и едва след това биват определяни неговите показания, противопоказания и дози.
Подобни интервюта, могат да доведат до неправомерна употреба на Ивермектин с твърде пагубни последствия за хората.

С уважение,
Д-Р ДИМИТЪР ЯНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БВС ОК СОФИЯ-ГРАД(15.03.2020)
В отговор на множество запитвания
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с постъпили запитвания, защо писмото не е изпратено до Българска агенция по безопасност на храните, отговарям следното:
Писмото е изпратено до Столична община и Столична РЗИ, защото тези институции са пряко ангажирани и отговорни за организацията на работата на територията на гр. София, в предвид епидемичната обстановка в страната.
Българска агенция по безопасност на храните няма пряко отношение с разпространението на коронавирус COVID 19, който засяга хората, а не животните.
Публикувам писмо на д-р Трифон Цветков, председател на НС на БВС, което е адресирано да всички членове на Български Ветвринарен Съюз.

Д-Р ДИМИТЪР ЯНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ БВС НА ОК СОФИЯ-ГРАД(14.03.2020)
Здравният министър актуализира своята заповед за въвеждането на противоепидемични мерки в страната
Уважаеми колеги,
        Във връзка с въвеждането на противоепидемични мерки в страната и постъпилите множество писма и запитвания към Министерство на здравеопазването, здравният министър актуализира своята заповед. Въведените извънредни допълнителни мерки не засягат нашата дейност.
Актуализираната заповед може да я видите тук:

 https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/zdravniyat-ministr-aktualizira-svoyata-zapoved-za-/

Призовавам всички за отговорност и да спазваме всички стандартни мерки за дезинфекция!

 

Д-р Д. Яновски
Председател на БВС ОК София-град(13.03.2020)
Уважаеми колеги, публикувам писмо изпратено до СО и СРЗИ във връзка с епидемичната обстановка в страната и допълнителните извънредни мерки, свързани с разпространението на „COVID – 19“
Изх.№ 024/13.03.2020г.
ДО
КМЕТА НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
ДО
ДИРЕКТОРА НА СТОЛИЧНА РЗИ
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

 

ОТНОСНО: Епидемичната обстановка в страната и допълнителните извънредни мерки, свързани с разпространението на „COVID – 19“.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,
УВАЖАЕМИ Д-Р ПЕНЧЕВ,
        Във връзка със заповед № РД – 01 – 124/ 13.03.2020г. на Министерство на здравеопазването и запитване от страна на колеги, относно епидемичната обстановка в страната и допълнителните извънредни мерки, свързани с разпространението на „COVID – 19“, Моля за официално становище и отговор от Ваша страна, дали Ветеринарните лечебни заведения на територията на гр.София подлежат на спиране на упражняване на дейност, което би било предпоставка за нова епидемична обстановка, поради факта, че много животни ще останат необслужени и без лекарски грижи. Всичко това ще доведе до наличието на множество болни умрели животни, от които би могло да започне разпространяване на зараза. Ветеринарните лечебни заведения, като ветеринарномедицински обекти, би следвало да продължат да се грижат за здравето и живота на животните, предотвратявайки разпространението на различни видове зоонози. Като ветеринарни лекари ние сме напълно готови да окажем необходимото съдействие.

 

С уважение,
Д-Р ДИМИТЪР ЯНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БВС ОК СОФИЯ-ГРАД(13.02.2020)
ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 20.02.2020г.
Уважаеми колеги,
             На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 20.02.2020г. от 13:30 часа в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2019г.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2019г.
3. Актуализиране състава на Областния съвет.
4. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС, което ще се проведе на 28.03.2020г.
5.Определяне на поименен списък на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), които ще изпълняват мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019-2021г. в регистрираните животновъдни обекти по населени места за територията на Столична Община и Област София-град, включително и тип „ заден двор”.
6. Разни.

Пояснение:

На основание чл.37 ал.2 от Устава на БВС един пълномощник може да представлява не повече от двадесет члена на областната колегия.


Моля колегите, които ще бъдат представлявани от пълномощник да изпратят своите пълномощни по имейл до 12.00 часа на 19.02.2020г. или да ги носят лично в деня на ОС.д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град(24.01.2020)
Предложение от „А1 България” ЕАД към ветеринарните лечебни заведения на Български Ветеринарен Съюз за съвместно партньорство и сътрудничество
ДО
ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БВС ОК СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
       Мобилният оператор „А 1 България” ЕАД отправя предложение към ветеринарните лечебни заведения на Български Ветеринарен Съюз за съвместно партньорство и сътрудничество.
   Предложението на телекомуникационната компания е ветеринарни лечебни заведения работещи на територията на БВС ОК София-град да предоставят намаления на услугите си за служители на мобилния оператор, които ще се легитимират със служебна карта на А1, като препоръчителната отстъпка да бъде до 15%.
     Моля, всички клиники и амбулатории, които желаят да се възползват от направеното предложение, да изпратят потвърждение и оферта за съответните намаления на официалния имейл на БВС ОК София-град (bvs_sofiq@abv.bg) в срок до 07.02.2020г.
 
Д-Р Д. ЯНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ БВС ОК СОФИЯ-ГРАД(20.01.2020)
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 20.02.2020г.
Уважаеми колеги,
На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 20.02.2020г. от 13:30 часа в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2019г.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2019г.
3. Актуализиране състава на Областния съвет.
4. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС, което ще се проведе на 28.03.2020г.
5.Определяне на поименен списък на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), които ще изпълняват мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019-2021г. в регистрираните животновъдни обекти по населени места за територията на Столична Община и Област София-град, включително и тип „ заден двор”.
6. Разни.

Пояснение:

На основание чл.37 ал.2 от Устава на БВС един пълномощник може да представлява не повече от двадесет члена на областната колегия.

Моля колегите, които ще бъдат представлявани от пълномощник да изпратят своите пълномощни по имейл до 12.00 часа на 19.02.2020г. или да ги носят лично в деня на ОС.


д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град(20.12.2019)
ДА БЪДЕМ ЕТИЧНИ!
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
        Изминава година, в която следването на писаните и неписани етични принципи в колегията ни бележи известно колебание, особено през последните месеци. Това ни принуждава като Комисия, която е призвана да съхранява и налага именно професионалните добродетели, да припомним някои основни положения и правила, които следва да са във фокуса на ежедневната лекарска самодисциплина и много, от които подробно са разписани в Законодателството, Устава и Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и етика на БВС – организация, неслучайно създадена и функционираща съгласно специален съсловен закон:
  1)  Работещите във ветеринарни лечебни заведения „немедицински лица” (рецепционисти и здравни асистенти, не дипломирани студенти по ветеринарна медицина, хигиенисти и др.) нямат право да извършват същинско медицинско взаимодействие с клиенти и пациенти. Отговорността за прякото възпрепятстване на това е изцяло на легитимните медицински членове на съответния екип независимо от трудовите правоотношения в съответното търговско дружество.
  2)   „Ветеринарните техници” имат ограничени права в същото отношение, за което също трябва да бъдат под непосредствен лекарски контрол.
  3)  Право на пълноценна лечебна дейност имат единствено лица, притежаващи едновременно валидна диплома за завършено висше ветеринарномедицинско образование, валидно и с непрекъснато действие удостоверение за членство в БВС, валидно и с непрекъснато действие удостоверение за частна ветеринарномедицинска практика от ОДБХ. Липсата дори и само на един от тези три официални документа отнема правото на законно упражняване на професията и представлява както престъпление от страна на нередовното лице, така и нарушение на етиката от страна на легитимните медицински лица, работещи в екип с него.
Отговорността за допускането на такъв вид измами е престъпление и отговорността носи управителят на ветеринарномедицинското заведение.

  4)  Както е разписано в част 7 на Кодекса „Публичните скандали между колеги подронват обществения престиж на цялата колегия. Ветеринарните лекари трябва да поддържат помежду си колегиални отношения. Този, който предизвиква конфликт на професионално ниво, трябва да намери начин да изглади недоразуменията. Ако това е невъзможно, трябва да се обърне към Областния Председател или ККПЕ“ – а не публично да уронва престижа на колега, респективно на гилдията. Дори и невинното „лайкване / харесване” на дадена новина или информация в социалната мрежа на член от един медицински екип, насочено срещу член на друг медицински екип, представлява нарушение на горното.
  5)  Недопустимо е извършването на каквато и да е медицинска дейност, застрашаваща живота и здравето на пациента, без стопанинът да е запознат с риска и изрично писмено да е изразил съгласието си.
  6)  Ако един ветеринаринарен лекар иска да направи реклама, за да популяризира практиката си, трябва да го прави само по професионален начин и в съответствие със законодателството. Недопустимо е в „Сайт” на лечебни заведения или посредством други публични информационни системи, дадени лица да бъдат представяни като лекари използвайки неправомерно научната степен „Доктор“ пред името им. Това е меко казано заблуждение на клиентите и отговорност за това носят легитимните медицински членове на този екип. Препоръчително е в „Сайта” на лечебното заведение да бъде представена актуална информация за екипа, който работи в него и съответно позицията, която заема, за да не се използват незаконно титли като „професор“, „доцент“ , „асистент“, „специалист“, „специализант“ и т.н. Също така, желателно е по време на работа с клиенти да се носи бадж, обозначаващ съответната длъжност – рецепционист, стажант, техник, лекар и т.н.
Важно е да не се допуска волно, но и неволно въвеждането на клиентите в заблуждение във всяко едно отношение. Гореизброените примери на заблуда са категорично разграничими и доказуеми и достатъчно конкретно разписани в нарочни нормативни актове. Немалко са случаите обаче, в които подобна оценка е по-мъглява, недотам недвусмислена и изцяло предмет на етичен анализ, а не на нормативен текст. Така например немалко колеги поставят въпроси като: Допустимо ли е кръщаването на ветеринарни лечебни заведения със заблуждаващо и/или девалвиращо останалите заведения в очите на клиентите.

    Колеги, в името на общото за цялата колегия и на личното ви професионално благо, Ви призоваваме в естествения стремеж да просперирате финансово, да не си позволявате да излизате никога извън утъпканите от Достойните преди нас коловози на професионалните добродетели.

Желаем ви Весели Коледни празници и посрещане на една успешна Нова Година.


С уважение:
ОККПЕ на БВС София-град
(11.12.2019)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
        Най-сърдечно ви поздравявам по случай 14 декември. Желая ви всичко най-добро, което заслужавате, бъдете здрави и успешни, имайте сила и кураж, енергия и оптимизъм, и вярвайте в каузата на благородната си професия.
За съжаление тази година няма да има организация за осъществяване на традиционния обучителен семинар, който провеждаме по повод професионалния празник. Основна причина за това е, все още незапочнало работа приетото по Устав продължаващо ветеринарномедицинско обучение.
Искрено се надявам, че тази пречка ще бъде отстранена и от следващата година ще имаме отново финансиране да продължим традицията и занапред.
 
Светли празници на всички!

Д-Р ДИМИТЪР ЯНОВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БВС ОК СОФИЯ-ГРАД
(15.03.2019)
Уважаеми колеги,

В изпълнение на програмата за сътрудничество, съсловните организации на ветеринарните лекари на Република България и Република Северна Македония организират провеждането на два съвместни ветеринарномедицински конгреса по актуални теми с участие на български и македонски лектори.
От името на ръководството на Българския Ветеринарен Съюз имам честта да поканя всички членове на БВС ОК София-град за участие в първия съвместен ветеринарномедицинкси конгрес, който ще се проведе в Република Северна Македония в гр. Струмица, хотел „Сириус “ на 15 и 16 Март 2019 г. съгласно утвърдената програма.
Участието на всички членове на БВС в конгреса ще бъде безплатно. Цената на двойна стая в хотел „Сириус “ е 66 лева на човек. Във връзка с навременното резервиране на стаи в хотела и добрата организация на самия конгрес е необходимо записване от Ваша страна на тел. 0887876969, най-късно до 28.02.2019г. Сметката, по която следва да се преведат средствата от участниците в семинара в Северна Македония е:
BG81PRCB92301023987002
ПРОКРЕДИТ БАНК
Транспортът на участниците е за собствена сметка и се извършва по маршрут: София ( по магистрала Струма ) –Дупница-Благоевград-Петрич- преминаване на границата ни с Северна Македония през ГКПП „Златарево”. Краен пункт е гр.Струмица в Република Северна Македония хотел „Сириус”.

д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град
(18.02.2019)

Уважаеми колеги,

На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 18.02.2019г от 13:30ч в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2018г, в т.ч. по изпълнението на бюджета, финансовата дейност и организационно състояние.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2018г, в т.ч. на дейността на ОбС, административно наказателна дейност и ветеринарния регистър.
3. Актуализиране състава на Областния съвет.
4. Избор на председател и актуализиране състава на Областната комисия по контрол и професионална етика София-град .
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС.

6. Разни.

Пояснение:

На основание чл.37 ал.2 от Устава на БВС един пълномощник може да представлява не повече от двадесет члена на областната колегия.

д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град
(12.02.2019)

Уважаеми колеги,
На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 18.02.2019г от 13:30ч в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, със следния дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2018г, в т.ч. по изпълнението на бюджета, финансовата дейност и организационно състояние.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2018г, в т.ч. на дейността на ОбС, административно наказателна дейност и ветеринарния регистър.
3. Актуализиране състава на Областния съвет.
4. Избор на председател и актуализиране състава на Областната комисия по контрол и професионална етика София-град .
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС.
6. Разни.
Пояснение:
На основание чл.37 ал.2 от Устава на БВС един пълномощник може да представлява не повече от двадесет члена на областната колегия.

Призовавам всички членове на БВС ОК София-град за по-голяма активност и присъствие, тъй като трябва да се изберат делегати за РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, на което ще се одобряват бюджетите на 2019г.

д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град(14.12.2018)
  За втора поредна година Областната колегия на БВС София-град организира провеждане на семинар по случай празника на ветеринарния лекар.

(31.08.2018)
СКРЪБНА ВЕСТ

С прискърбие съобщаваме, че на 30.08.2018г нашият колега и приятел д-р Васко Василев от ЦВК София ни напусна завинаги. Поклон пред паметта му!

Сбогуването с Васко ще бъде на 01.09.2018г от 11:30ч в църквата на Централни софийски гробища.

ОК БВС София-град(30.08.2018)
Конгрес по ветеринарна кардиолагия


(13.02.2018)
ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 16.02.2018г

Уважаеми колеги,

На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 16.02.2018г от 13:30ч в аулата на ИБИР бул. Цариградско шосе 73, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2017г, в т.ч. по изпълнението на бюджета,  финансовата дейност и организационно състояние.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2017г, в т.ч. на дейността на ОбС, административно наказателна дейност и ветеринарния регистър.
3. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС.
4. Избор на председател, зам.председател, секретар и членове на Областния съвет.
5. Избор на председател и членове на Областната комисия по контрол и професионална етика София-град.
6. Приемане на предложения за председател , зам.председатели и членове на НС на БВС.
7. Приемане на предложения за председател, зам.председател и членове на ККПЕ на БВС.
8. Разни.
Някои данни:
Към 13.02.2018г ОК София-град се състои от 464 редовни членове. От тях 2/3 са 309 души, 1/2 са 232 души.
Брой делегати за ОСП 46 души.
 
д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град


(30.01.2018)
ПРИЗИВ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЛЪВЧЕТАТА МАСУД И ТЕРЕЗ

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Димов,

Уважаеми г-н Порожанов,

Уважаеми д-р Илиев,

      Българският ветеринарен съюз София-град е запознат с резултатите от прегледите, извършени от експерт на института "Лайбниц" и с лекарското заключение, че лошото здравословно състояние на лъвчетата не позволява отглеждането им в България, защото изисква ежедневни специализирани грижи. Ето защо изцяло подкрепяме каузата за запазване на живота на двете лъвчета и за продължаване на делото на колегите от ветеринарни клиники "Добро хрумване" и фондациите "Четири лапи" и "Дивите животни". Намираме за наложително лъвчетата да бъдат отглеждани в условия, които са най-близки до естествената им среда, а именно в Спасителния център за големи котки ФЕЛИДА в Холандия.

     Българският ветеринарен съюз София-град би подкрепил задържането на животните в България, само ако държавата осигури именно такива условия. Пазарджик е един прекрасен български град, но за съжаление условията, които зоопаркът там предлага не съответстват на необходимите за запазване живота на Масуд и Терез.

            Призоваваме Министър-председателя на РБългария, МЗХГ, МОСВ И БАБХ да вземат правилното решение и да помогнат лъвчетата Масуд и Терез да живеят щастливо в Африка.

д-р Димитър Яновски

Председател на БВС София-град

 

 


(05.04.2017)
СЪСТАВ НА ОбС СОФИЯ-ГРАД

д-р Димитър Яновски - председател

д-р Ирена Андонова - зам.председател 0888855324

д-р Катерин Стоилов - секретар 0899907952

д-р Петър Дюлгерски 0888268882

д-р Чавдар Стилиянов 08888663158

д-р Ралица Гикова 0896602313

д-р Диана Хаджийорданова 0896743812

 (02.03.2017)
ПОКАНА
за участие в редовното отчетно Общо събрание на ОК София-град
Уважаеми колеги,
За пореден път поради липса на кворум, обявеното за 28.02.2017 г събрание не се състоя.
     На основание чл.38, ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно Общо събрание на ОК София-град, което ще се състои на 14.03.2017 г от 13:00 ч в аулата на ИБИР бул. Цариградско шос 73.
Дневен ред:
  1. Избор на делегати за Общото събрание на БВС.
  2. Отчетен доклад на председателя на ОК София-град д-р Н.Бенгюзов.
  3. Отчет на председателя на ОККПЕ д- Янак Грешков.
  4. Попълване състава на областния съвет.
  5. Разни. Материалите за обсъждане са приложени в прикачените файлове.
Регистрацията на участниците започва в 12:30 ч.Членовете на колегията участват в Общото събрание задължително лично или чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява пет члена на областната колегия (чл.37, ал.2 от Устава).
Това събрание е последната възможност да изпратим наши делегати на 25.03.2017 на Общото събрание на БВС. От Вашата активност зависи това да се случи или други да вземат решения вместо нас.
д-р Н.Бенгюзов
председател на ОК София-град«123»