Вход за членове:
Съобщения и събития
«123»

 
(15.03.2019)
Уважаеми колеги,

В изпълнение на програмата за сътрудничество, съсловните организации на ветеринарните лекари на Република България и Република Северна Македония организират провеждането на два съвместни ветеринарномедицински конгреса по актуални теми с участие на български и македонски лектори.
От името на ръководството на Българския Ветеринарен Съюз имам честта да поканя всички членове на БВС ОК София-град за участие в първия съвместен ветеринарномедицинкси конгрес, който ще се проведе в Република Северна Македония в гр. Струмица, хотел „Сириус “ на 15 и 16 Март 2019 г. съгласно утвърдената програма.
Участието на всички членове на БВС в конгреса ще бъде безплатно. Цената на двойна стая в хотел „Сириус “ е 66 лева на човек. Във връзка с навременното резервиране на стаи в хотела и добрата организация на самия конгрес е необходимо записване от Ваша страна на тел. 0887876969, най-късно до 28.02.2019г. Сметката, по която следва да се преведат средствата от участниците в семинара в Северна Македония е:
BG81PRCB92301023987002
ПРОКРЕДИТ БАНК
Транспортът на участниците е за собствена сметка и се извършва по маршрут: София ( по магистрала Струма ) –Дупница-Благоевград-Петрич- преминаване на границата ни с Северна Македония през ГКПП „Златарево”. Краен пункт е гр.Струмица в Република Северна Македония хотел „Сириус”.

д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град
(18.02.2019)

Уважаеми колеги,

На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 18.02.2019г от 13:30ч в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2018г, в т.ч. по изпълнението на бюджета, финансовата дейност и организационно състояние.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2018г, в т.ч. на дейността на ОбС, административно наказателна дейност и ветеринарния регистър.
3. Актуализиране състава на Областния съвет.
4. Избор на председател и актуализиране състава на Областната комисия по контрол и професионална етика София-град .
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС.

6. Разни.

Пояснение:

На основание чл.37 ал.2 от Устава на БВС един пълномощник може да представлява не повече от двадесет члена на областната колегия.

д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град
(12.02.2019)

Уважаеми колеги,
На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 18.02.2019г от 13:30ч в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, със следния дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2018г, в т.ч. по изпълнението на бюджета, финансовата дейност и организационно състояние.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2018г, в т.ч. на дейността на ОбС, административно наказателна дейност и ветеринарния регистър.
3. Актуализиране състава на Областния съвет.
4. Избор на председател и актуализиране състава на Областната комисия по контрол и професионална етика София-град .
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС.
6. Разни.
Пояснение:
На основание чл.37 ал.2 от Устава на БВС един пълномощник може да представлява не повече от двадесет члена на областната колегия.

Призовавам всички членове на БВС ОК София-град за по-голяма активност и присъствие, тъй като трябва да се изберат делегати за РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, на което ще се одобряват бюджетите на 2019г.

д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град(14.12.2018)
  За втора поредна година Областната колегия на БВС София-град организира провеждане на семинар по случай празника на ветеринарния лекар.

(31.08.2018)
СКРЪБНА ВЕСТ

С прискърбие съобщаваме, че на 30.08.2018г нашият колега и приятел д-р Васко Василев от ЦВК София ни напусна завинаги. Поклон пред паметта му!

Сбогуването с Васко ще бъде на 01.09.2018г от 11:30ч в църквата на Централни софийски гробища.

ОК БВС София-град(30.08.2018)
Конгрес по ветеринарна кардиолагия


(13.02.2018)
ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 16.02.2018г

Уважаеми колеги,

На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 16.02.2018г от 13:30ч в аулата на ИБИР бул. Цариградско шосе 73, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2017г, в т.ч. по изпълнението на бюджета,  финансовата дейност и организационно състояние.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2017г, в т.ч. на дейността на ОбС, административно наказателна дейност и ветеринарния регистър.
3. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС.
4. Избор на председател, зам.председател, секретар и членове на Областния съвет.
5. Избор на председател и членове на Областната комисия по контрол и професионална етика София-град.
6. Приемане на предложения за председател , зам.председатели и членове на НС на БВС.
7. Приемане на предложения за председател, зам.председател и членове на ККПЕ на БВС.
8. Разни.
Някои данни:
Към 13.02.2018г ОК София-град се състои от 464 редовни членове. От тях 2/3 са 309 души, 1/2 са 232 души.
Брой делегати за ОСП 46 души.
 
д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град


(30.01.2018)
ПРИЗИВ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЛЪВЧЕТАТА МАСУД И ТЕРЕЗ

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Димов,

Уважаеми г-н Порожанов,

Уважаеми д-р Илиев,

      Българският ветеринарен съюз София-град е запознат с резултатите от прегледите, извършени от експерт на института "Лайбниц" и с лекарското заключение, че лошото здравословно състояние на лъвчетата не позволява отглеждането им в България, защото изисква ежедневни специализирани грижи. Ето защо изцяло подкрепяме каузата за запазване на живота на двете лъвчета и за продължаване на делото на колегите от ветеринарни клиники "Добро хрумване" и фондациите "Четири лапи" и "Дивите животни". Намираме за наложително лъвчетата да бъдат отглеждани в условия, които са най-близки до естествената им среда, а именно в Спасителния център за големи котки ФЕЛИДА в Холандия.

     Българският ветеринарен съюз София-град би подкрепил задържането на животните в България, само ако държавата осигури именно такива условия. Пазарджик е един прекрасен български град, но за съжаление условията, които зоопаркът там предлага не съответстват на необходимите за запазване живота на Масуд и Терез.

            Призоваваме Министър-председателя на РБългария, МЗХГ, МОСВ И БАБХ да вземат правилното решение и да помогнат лъвчетата Масуд и Терез да живеят щастливо в Африка.

д-р Димитър Яновски

Председател на БВС София-град

 

 


(05.04.2017)
СЪСТАВ НА ОбС СОФИЯ-ГРАД

д-р Димитър Яновски - председател

д-р Ирена Андонова - зам.председател 0888855324

д-р Катерин Стоилов - секретар 0899907952

д-р Петър Дюлгерски 0888268882

д-р Чавдар Стилиянов 08888663158

д-р Ралица Гикова 0896602313

д-р Диана Хаджийорданова 0896743812

 (02.03.2017)
ПОКАНА
за участие в редовното отчетно Общо събрание на ОК София-град
Уважаеми колеги,
За пореден път поради липса на кворум, обявеното за 28.02.2017 г събрание не се състоя.
     На основание чл.38, ал.1 от Устава на БВС, свиквам редовно Общо събрание на ОК София-град, което ще се състои на 14.03.2017 г от 13:00 ч в аулата на ИБИР бул. Цариградско шос 73.
Дневен ред:
  1. Избор на делегати за Общото събрание на БВС.
  2. Отчетен доклад на председателя на ОК София-град д-р Н.Бенгюзов.
  3. Отчет на председателя на ОККПЕ д- Янак Грешков.
  4. Попълване състава на областния съвет.
  5. Разни. Материалите за обсъждане са приложени в прикачените файлове.
Регистрацията на участниците започва в 12:30 ч.Членовете на колегията участват в Общото събрание задължително лично или чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява пет члена на областната колегия (чл.37, ал.2 от Устава).
Това събрание е последната възможност да изпратим наши делегати на 25.03.2017 на Общото събрание на БВС. От Вашата активност зависи това да се случи или други да вземат решения вместо нас.
д-р Н.Бенгюзов
председател на ОК София-град(22.02.2017)
ПОКАНА
Уважаеми колеги,
Поради липса на кворум, обявеното за 21.02.2017г общо събрание на ОК София-град не се състоя.
     На основание чл.38 ал.1 от Устава на БВС, повторно свиквам редовно общо събрание на ОК София-град, което ще се състои на 28.02.2017г (вторник) от 12:00 часа в аулата на ИБИР бул.Цариградско шосе №73
Дневен ред:
1. Избор на делегати за общото събрание на БВС.
2. Отчетен доклад на председателя на областната колегия София-град д-р Н.Бенгюзов.
3. Отчетен доклад на председателя на ОККПЕ д-р Янак Грешков.
4. Попълване състава на областния съвет.
5. Разни. Виж материалите за обсъждане.
 
Регистрацията на участниците започва от 11:00ч. Членовете на колегията участват в общото събрание задължително лично или чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява пет члена на областната колегия (чл.37 ал.2 от Устава)
д-р Н.Бенгюзов (п!
Председател на ОК София-град
 
 


(20.01.2017)
РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2017
ПОКАНА
за участие в редовното годишно отчетно общо събрание
 
На основание чл.38 ал.1 от Устава на БВС свиквам редовно общо събрание, което ще се състои на 21.02.2017 г от 13:00ч в зала ИБИР бул. Цариградско шосе №73.
Дневен ред:
1. Избор на делегати за общото събрание на БВС.
2. Отчет на председателя на областната колегия София-град и попълване състава на областния съвет.
3. Разни.
 
д-р Н.Бенгюзов
Председател на ОК София-град
 


(08.12.2016)
ПОКАНА

Тържество по случай Деня на ветеринарномедицинския специалист

Уважаеми ветеринарни лекари,

      От името на ръководството на Българския Ветеринарен Съюз имам честта да ви уведомя, че на 14.12.2016г (сряда) съвместно с Българска агенция по безопасност на храните се организира тържество по случай Деня на ветеринарномедицинския специалист и предстоящите коледни и новогодишни празници.

          Официалната вечеря ще се състои от 19:00ч в ресторанта на парк-хотел “Москва“, ул.Незабравка №25, София. Цена на куверта 23лв.

           Моля желаещите да присъстват на тържеството, да потвърдят това най-късно до 11.12.2016г на тел.0887 87 69 69 и имейл bvsbg@abv.bg Паулина Станимирова

 (13.04.2016)
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ СОФИЯ-ГРАД

На основание чл.41.(3) от Устава свиквам заседание на областния съвет София-град на 21.04.2016г (четвъртък) от 13:00ч в офиса на колегията ул.Шандор Петьофи 23.

Дневен ред:

1. Започване на работа по изпълнение на решение 4. на общото събрание от 18.03.2016г - изготвяне на унифицирана първична болнична документация, свързана с добрата ветеринарна практика.

2 Разни.

д-р Н.Бенгюзов

Председател на ОбС София-град(15.03.2016)
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2016Г
ПОКАНА
 
Уважаеми колеги, поради липса на кворум и обявеното за 14.03.2016г общо събрание не се състоя.
На основание чл.39, ал.1 от Устава свиквам извънредно общо събрание на ОК София-град, което ще се състои в петък, 18.03.2016г от 13:00ч в аулата на ИБИР, бул. Цариградско шосе 73.
Дневен ред:
1. Отчетен доклад на председателя на ОК София-град д-р Н.Бенгюзов.
2. Отчетен доклад на председателя на ОККПЕ София-град д-р Я.Грешков.
3. Избор на делегати на Общото събрание на представителите на БВС .
4. Разни
Регистрацията на участниците започва в 12:00ч Членовете на колегията участват в общото събрание задължително лично или чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява до пет членове на областната колегия (чл.37, ал.2 от Устава).
 
д-р Н.Бенгюзов
председател на ОК София-град


(26.02.2016)
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2016Г
ПОКАНА
Уважаеми колеги, поради липса на кворум, обявеното за 26.02.2016г редовно общо събрание на колегията не се състоя.
На основание чл.38, ал.1 от Устава на БВС свиквам редовно общо събрание на ОК София-град, което ще се състои на 14.март 2016г от 13:00 часа в Аулата на ИБИР,      бул. Цариградско шосе 73.
Дневен ред:
1. Отчетен доклад на председателя на ОК София-град д-р Н.Бенгюзов.
2. Отчетен доклад на председателя на ОККПЕ София-град д-р Я.Грешков.
3. Избор на делегати на Общото събрание на представителите на БВС.
4. Разни.
Регистрацията на участниците започва в 12:00ч. Членовете на колегията участват в общото събрание задължително лично или чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява пет члена на областната колегия (чл.37, ал.2 от Устава).
 


(12.02.2016)

 БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ И "ВЕТПРОМ" АД - 60 ГОДИНИ ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО

Имат удоволствието да Ви поканят на семинар на 10.03.2016г и 11.03.2016г в гр.Велико Търново.(11.02.2016)

Уважаеми колеги,

Публикувам писмо с Изх.N 034/11.02.2016г., с което ви информирам за състоянието на ОК София-град.

С уважение:

проф. Румен Вълчовски

Главен секретар на БВС(28.01.2016)
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2016Г
ПОКАНА
Уважаеми колеги,
На основание чл.38, ал.1. от Устава на БВС, свиквам редовно Общо събрание на ОК София-град, което ще се състои на 26. февруари 2016г от 13:00ч в аулата на ИБИР,  бул. Цариградско шосе 73.
Дневен ред:
  1. Отчетен доклад на председателя на Областния съвет София-град д-р Н.Бенгюзов и на председателя на ОККПЕ д-р Я.Грешков.
  2. Избор на делегати на Общото събрание на БВС.
  3.  Разни.

Регистрацията на участниците започва в 12:00ч. Членовете на колегията участват в Общото събрание задължително лично или чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява пет членове на областната колегия (чл.37. ал.2.от Устава).

Председател на ОК София-град

д-р Н.Бенгюзов

 

 


(24.02.2015)
ПОКАНА За годишно отчетно събрание на Областна колегия на БВС София-град
Уважаеми колеги,
На основание чл.37, ал.6 и ал.7 във връзка с чл.38, ал.1, свиквам Общо събрание на Областна колегия на БВС София-град на 16.03.2015г от 13:00ч в Аулата на Лесотехническия университет.
Дневен ред:
1. Гласуване оставката на члена на ОбС София-град  д-р Р.Стоянов, поради избирането му за зам.председател на НС на БВС.
2. Отчет на председателя на ОбС БВС София-град и на председателя на ОККПЕ.
3. Избор на делегати за националното годишно отчетно събрание на БВС.
4. Разни.

Д-р Н.Бенгюзов
председател на ОК БВС София-град


«123»