Вход за членове:
Протоколи от Общи събрания

 
Решения на редовното общо събрание от 18.03.2016г

1. Избира делегати на общото събрание на представитлите на БВС:

Д-р Николай Георгиев Бенгюзов Д-р Марина Иванова Иванова Д-р Янак Димитров Грешков Д-р Иван Щерев Манга Д-р Иван Николаев Додовски Д-р Димитър Христов Яновски Д-р Георги Христов Янчев Д-р Павел Христов Янчев Д-р Анатоли Альошев Замфиров Д-р Любов Георгиева Атанасова Д-р Боян Живков Рангелов Д-р Ралица Бойкова Гикова Д-р Николай Митрев Борисов Д-р Ирена Стоянова Андонова Д-р Николай Минчев Иванов Д-р Златка Антонова Здравкова Д-р Влади Янакиев Кирилов Д-р Боряна Борисова Яначкова Д-р Румен Иванов Стоянов Д-р Ранко Светославов Георгиев Д-р Таня Василева Гетова Д-р Васил Стефанов Стоицов Д-р Валентин Тодоров Златанов Д-р Юлиана Мирославова Соколова Д-р Мадлен Георгиева Василева Д-р Симеон Трендафилов Симеонов Д-р Мима Борянова Георгиева Д-р Цветана Йорданва Драганва Д-р Драгомр Делчев Камуров Д-р Григора Стефанова Донкова Д-р Катерин Сотирков Стоилов Д-р Добромир Дончев Митев Д-р Цвета Желязкова Сурчева Д-р Петър Стойков Димитров Д-р Светлана Георгиева Мангова Д-р Анна Любомирова Кръстева Д-р Велислава Невенова Спасова Д-р Чавдар Стоянов Стилиянов Д-р Гергана Цветомирова Божинова

2. Приема докладите на председателя на ОК д-р Н.Бенгюзов и на председателя на ОККПЕ д-р Я.Грешков без финансовата част.

3. Приема оставката на секретаря на ОбС София-град д-р В.Кръстев.

4. Областният съвет да изготви унифицирана първична болнична или доболнична документация (материали-бланки за информирано съгласие и др.), свързана с добрата ветеринарна практика