Вход за членове:
Решения на ОККПЕ

 
Решение от заседание 27.05.2013г
Комисията взе решение по повод случая с дакела Рори (вх.№03/23.05.2013) да изиска официални писмени становища от ЦВК и от клиника НОВА.
Решения от заседание на 17.06.2013

Решение1. По повод жалба, препратена от председателя на НККПЕ д-р Т.Тодоров,      с вх.№ 16 / 23.08.2013г комисията не установява връзка между ветеринарномедицинската манипулация (почистване на зъбен камък) и диагностицираното по-късно заболяване аспирационна дясно странна лобарна пневмония с абсцедиране. ОККПЕ не намира основание за наказание на д-р Емил Георгиев и счита претенциите към него за неоснователни.

Решение 2. По повод уведомително писмо на зам.председателя на БВС ОК София-град д-р Н.Бенгюзов за провалянето на извънредното Общо събрание (ОС) от 17.06.2013г поради неявяването на 198 члена на колегията, комисията реши: за нарушение на чл.37 ал.2 от Устава на БВС и на основание чл.28 ал.1 т.1. от ЗСОВЛБ да бъдат наказани с порицание членовете на ОК София, които не са присъствали на обявеното извънредно ОС на 17.06.2013г съгласно приложения списък. При повторно нарушение ще се приложи чл.28 ал.2 - наказание глоба в размер от една до шест минимални работни заплати

БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ
ОБЛАСТНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД

ЛИСТ ОТСЪСТВАЛИТЕ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

17.06.2013г София, ЛТУ, 13:00Ч                        Име, № регистър
1. Аглика Йорданова Гюдорова 22000159
2. Албена Димитрова Пенева-Витанова 22000115
3. Александър Андреев Боцев 22000401
4. Александър Василев Ангелов 22000197
5. Александър Емилов Гроздев 22000069
6. Александър Стоев Далчев 22000005
7. Ана Сенкова Конжилова 22000314
8. Анатоли Димитров Тодоров 22000176
9. Анатолий Альошев Замфиров 22000085
10. Андрей Любомиров Гинчев 22000411
11. Анна Емилова Маркова 22000062
12. Анна Любомирова Мирчева - Кръстева 22000242
13. Анна Стоянова Орозова 22000200
14. Антония Антонова Бубева 22000375
15. Асен Емилов Милев 22000024
16. Асен Симов Узунов 22000273
17. Бисер Любенов Кукунджиев 22000160
18. Богдан Янев Аминков 22000061
19. Богомил Георгиев Рошев 22000135
20. Борис Александров Велев 22000241
21. Борис Йорданов Джурков 22000321
22. Борислав Асенов Борисов 22000374
23. Борислав Георгиев Йорданов 22000063
24. Боян Живков Рангелов22000072
25. Ваня Иванова Иванова 22000364
26. Ваня Кирилова Костадинова 22000234
27. Ваня Маринова Стоянова 22000132
28. Васил Костадинов Манов 22000101
29. Васил Петров Вълчев 22000014
30. Васил Стоянов Василев 22000164
31. Василка Емилова Василева 22000041
32. Василка Христова Иванова 22000427
33. Васко Красимиров Василев 22000438
34. Велислава Невенова Спасова-Стайкова 22000418
35. Венета Пеева Пеева 22000163
36. Венцислав Димитров Атанасов 22000412
37. Вера Бориславова Крушкина 22000306
38. Весела Андреева Еленкова 22000396
39. Весела Иванова Чалъкова-Янкова 22000089
40. Веселин Петров Василев 22000213
41. Веселин Станоев Цветанов 22000026
42. Виктория Емилова Маринчева 22000285
43. Владимир Димов Йорданов 22000327
44. Владислав Антонов Антов 22000091
45. Владислав Кирилов Златинов 22000130
46. Галин Енчев Стоянов 22000415
47. Галя Милкова Иванова 22000416
48. Георги Кирилов Божиков 22000143
49. Георги Малинов Стоименов 22000350
50. Гергана Георгиева Христова 22000117
51. Гергана Людмилова Герасимова 22000271
52. Гергана Маркова Чернева - Георгиева 22000019
53. Гергана Стоянова Христова - Тодорова 22000021
54. Гергана Цветомирова Божинова 22000169
55. Гълъбин Динчев Младенов 22000043
56. Даниела Арсова-Данкова 22000316
57. Даниела Викторова Сакаджийска 22000351
58. Даниела Георгиева Христова 22000084
59. Десислава Георгиева Градинарска 22000250
60. Десислава Маркова Янева 22000388
61. Десислава Николова Стойнова 22000206
62. Джени Илиева Ганчева 22000165
63. Диана Кирилова Йорданова 22000392
64. Диляна Иванова Владова 22000440
65. Димитрина Владкова Николова-Петрова 22000360
66. Димитър Георгиев Димитров 22000272
67. Димитър Панталеев Димитров 22000286
68. Димитър Петров Иванов 22000309
69. Димитър Рашков Паликаров 22000436
70. Димо Ганчев Димов 22000007
71. Добромир Дончев Митев 22000402
72. Евгени Атанасов Шопов 22000442
73. Елена Йосифова Перец 22000257
74. Ели Димитринова Лазарова 22000341
75. Емилия Тодорова Раенкова 22000339
76. Жана Иванова Георгиева - Панчева 22000328
77. Жанета Валериева Борисова 22000202
78. Живко Колев Иванов 22000266
79. Златка Антонова Здравкова 22000369
80. Ива Иванова Николова 22000113
81. Ива Мирче Димитриевска 22000231
82. Ивайло Илиев Цветанов 22000011
83. Ивайло Костов Крайнов 22000068
84. Ивайло Лилков Петров 22000259
85. Ивайло Петров Петров 22000173
86. Иван Пламенов Станоев 22000408
87. Иван Стратиев Чалев 22000141
88. Иван Христов Марков 22000203
89. Ивелина Бойкова Вачева 22000171
90. Илия Алексиев Кибритев 22000405
91. Илия Нейков Илиев 22000348
92. Илия Христов Манов 22000399
93. Ирена Стоянова Андонова 22000098
94. Ирина Руменова Милева 22000310
95. Искра Ангелова Терзиева 22000232
96. Искра Тихомирова Христова - Геортиева 22000274
97. Йордан Илиев Добрев 22000167
98. Калина Орлинова Кандулкова 22000302
99. Калоян Йорданов Войчев 22000283
100. Кирил Георгиев Георгиев 22000338
101. Кирил Георгиев Стоянов 22000058
102. Константин Антонов Антов 22000088
103. Красимир Димитров Бъчваров 22000386
104. Красимир Людмилов Кискинов 22000406
105. Красимира Димитрова Ангелова 22000087
106. Красимира Димитрова Коджаниколова 22000245
107. Кристина Иванова Пенева 22000018
108. Кристиян Пламенов Димитров 22000289
109. Лилия Георгиева Ангелова 22000414
110. Лилия Леонидова Илиева 22000083
111. Лилия Младенова Кирилова 22000384
112. Любима Петрова Димитрова 22000421
113. Любов Георгиева Атанасова 22000407
114. Любомир Димитров Любенов 22000180
115. Любомир Кирилов Стоянов 22000148
116. Людмил Димов Казълов 22000074
117. Магдалена Енчова Тилева 22000428
118. Мариан Здравков Георгиев 22000193
119. Мариана Иванова Кисьова 22000243
120. Мариета Станкова Георгиева 22000210
121. Марин Нейков Бучков 22000422
122. Мария Стоянова Козарева 22000216
123. Мария Христова Милева 22000311
124. Мариян Славчев Ценов 22000287
125. Мартин Каменов Попов 22000204
126. Мая Николова Перчинска 22000064
127. Мелина Ангелова Влайкова 22000372
128. Мелинда де Мул 22000269
129. Мелинда Исидоро Брийн 22000425
130. Методи Светомиров Липев 22000362
131. Мила Добромирова Калева 22000344
132. Милен Асенов Иванов 22000139
133. Милена Методиева Грозева 22000121
134. Милко Цветанов Петров 22000097
135. Минчо Димитров Димитров 22000437
136. Мирослав Иванов Крайнев 22000261
137. Мирослав Насков Тодоров 22000315
138. Мирослав Стефанов Генов 22000219
139. Михаела Петрова Лулчева 22000170
140. Надежда Иванова Йорданова 22000265
141. Надя Сергеева Лападатова 22000094
142. Невена Петкова Микова 22000361
143. Николай Викторов Иванов 22000205
144. Николай Красимиров Първанов 22000040
145. Николай Стоилов Скендерски 22000175
146. Огнян Николаев Начев 22000268
147. Павел Пепов Тошков 22000373
148. Петко Иванов Петков 22000347
149. Петър Димитров Иванов 22000357
150. Петър Методиев Дюлгерски 22000199
151. Петър Нанчев Нанев 22000081
152. Петя Трифонова Трифонова 22000366
153. Радослав Методиев Алексиев 22000249
154. Радостина Петева Динева 22000162
155. Ралица Павлова Сеньова 22000075
156. Ралица Цветанова Гергушка 22000424
157. Ранко Светославов Георгиев 22000126
158. Рина Димитрова Павлова 22000208
159. Росен Илиев Цокев 22000237
160. Румен Петров Вълчовски 22000192
161. Руси Кунчев Кунев 22000397
162. Сабина Василева Герганова 22000267
163. Светлана Георгиева Мангова-Николова 22000039
164. Светлозара Светозарова Тренева 22000352
165. Светослав Валентинов Симеонов 22000254
166. Силвия Петрова Цонева-Костова 22000223
167. София Иля Стоянова 22000443
168. Станислав Маринов Иванов 22000042
169. Станчо Стоянов Ташев 22000184
170. Стела Пламенова Величкова 22000086
171. Стефан Маринов Милашки 22000262
172. Стоян Николаев Стоянов 22000377
173. Стоянка Нешкова Рашева 22000322
174. Теодор Милославов Жиков 22000111
175. Теодора Петрова Стоянова 22000102
176. Теодора Сергеева Карагеоргиева 22000343
177. Теодорина Младенова Трайкова 22000423
178. Тинка Михайлова Краева 22000359
179. Тихомир Георгиев Балабанов 22000432
180. Тихомир Цветанов Иванов 22000144
181. Тодор Володиев Христов 22000413
182. Тодор Стефанов Патлиджански 22000198
183. Тома Емилов Митов 22000326
184. Томе Ристе Пейчиновски 22000073
185. Христина Асенова Шукерова 22000370
186. Христина Георгиева Тасева 22000426
187. Христина Сталинова Нешовска 22000378
188. Цанко Димитров Грозев 22000092
189. Цветан Ефтимов Велев 22000240
190. Цветана Йорданова Павлова-Драганова 22000182
191. Цветомила Стефанова Михова 22000284
192. Чавдар Стоянов Стилиянов 22000106
193. Ширин Сами Хасан 22000379
194. Юлиана Мирославова Соколова-Йорданова 22000142
195. Юлия Василева Тодорова 22000371
196. Явор Веселинов Георгиев 22000187
197. Яница Денчева Денчева 22000128
198. Янко Димитров Пеев 22000288


Общ брой отсъстващи 198 бр.
Дата17.06.2013г                        Проверил: …(п)……….......………..
                                                                           (председател на ОККПЕ д-р Я.Грешков)
 

Решение от заседание на 06.06.2013г
На основание предоставената докуменация, комисията счита, че няма данни за непрофесионално и нехуманно отношение къв пациента дакела Рори.