Вход за членове:
Изх. писма

 
За сведение на членовете на колегията

Уважаеми колеги,

тези писма, с искане на информация, са изпратени до Столична община и БАБХ

д-р Н.Бенгюзов

председател на ОК София-град БВС


Име на файла Размер Тип
Име на документа 1 Mb jpg
Име на документа 1 Mb jpg
Име на документа 396 Kb jpg