Вход за членове:

Областна колегия Сливен

 
Декларация до Общото събрание на представителите и ККПЕ

Колеги,

на проведеното Общо събрание на 15.Март на Областна колегия Сливен, единодушно застанахме против опитите  на Областна колегия Враца, чрез декларация да се приканват членовете на БВС да не спазват Устава и Закона за съсловна организация, като се опитват да прилагат диктаторски методи и да върнат едни времена, в които нещата се решаваха с "другарси съд". По този начин, те  показват непознаване на собствената си организация и уронват доброто име на БВС като част от гражданското  общество!


Име на файла Размер Тип
Декларация до Общото събрание на представителите и ККПЕ 34 Kb docОбява за Общо събрание на ОК на БВС гр. Сливен
 Обява
за Общо събрание на ОК на БВС гр. Сливен

Уважаеми колеги,
Съгласно чл.37 ал.б и Чл.38 ал.1 от Устава на БВС свиквам редовно Общо събрание на ОК Сливен, което ще се проведе на 11.12.2015 год от 13:00 часа в сградата на ОДБХ гр Сливен, при следният дневен ред:
1. Запознаване на колегията с решенията на НС на БВС от 19.10 2015.
2. Обсъждане на дейността на областния съвет на БВС .
3.Разни


Д-р Г..Пенев
/председател на ОК на БВС гр. Сливен
Контакти

Председател

Д-р Господин Пенев
0884681925

Член на НС
Д-р Стефан Ламбов
0896794338
0884772629
st.lambof@abv.bg