Вход за членове:
Съобщения и събития

Уважаеми колеги,

На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 18.02.2019г от 13:30ч в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2018г, в т.ч. по изпълнението на бюджета, финансовата дейност и организационно състояние.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2018г, в т.ч. на дейността на ОбС, административно наказателна дейност и ветеринарния регистър.
3. Актуализиране състава на Областния съвет.
4. Избор на председател и актуализиране състава на Областната комисия по контрол и професионална етика София-град .
5. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС.

6. Разни.

Пояснение:

На основание чл.37 ал.2 от Устава на БВС един пълномощник може да представлява не повече от двадесет члена на областната колегия.

д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-градОбластна колегия София-Град

 
Контакти

админ. секретар Красимира Ачкова

e-mail: bvs_sofia@abv.bg, тел.0877744372    

Банкова сметка в ПРОКРЕДИТ БАНК

IBAN: BG16PRCB9230 1023 8276 37

 

Председател  

Д-р Димитър Яновски  тел.0877744893

bvs_sofia@abv.bg


Член на НС
Д-р Илия Райчев  тел. 0877744319

rayvet@abv.bg

Админ.секретар

Красимира Ачкова  тел. 0877744372

bvs_sofia@abv.bg