Вход за членове:
Съобщения и събития

Уважаеми колеги на основание чл.17(2) от ЗСОВАБ свиква годишно редовно отчетно изборно -събрание на ОК на БВС Стара Загора,при следния дневен ред:

1.Отчет на председателя на ОК

2.Отчет на председателя на ОККПЕ

3.Избор на председател и заместник председателна ОК Ст.Загора

4.Избор на председател и членове на ОККПЕ

5.Избор на делегати  на ОС на БВС

6.Разни

Събранието ще се проведе на 15.02.2018 г от 10:00ч.. в залата на ОДБХ гр.Стара Загора


Областна колегия Стара Загора

 
Контакти
Председател
Д-р Трайко Алчев
0887840076
0884772636
iva_nes@abv.bg

Член на НС
Д-р Стефка Дюлгерова
0889210954
0884772637