Вход за членове:
Съобщения и събития
НА 28.11.2012г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Обл.колегия на БВС със следния дневен ред:  1. Определяне вет.участъци иобслужващите ги ветеринарни специалисти за изпълнение на ДПП-2013г.                                                                                                                            

Областна колегия Търговище

 
извънредно общо събрание

Председателят на БВС-гр. Търговище,свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на20.01.2012г със следният дневен ред:

  1. Определяне броя и поименния състав на регистрираните ветеринарни лекари за изпълнение на ДПП за2012г.    
  2. Обсъждане професионалната етика на вет.лекари ОБВС гр. Търговище                  
  3. Избор на нов председател, ОС, OККПЕ                                                                                                                                                         

                                                                                              

Контакти
Председател
Д-р Дарин Топалов
0889533197
0884772638
darin_goranov@abv.bg

Член на НС
Д-р Росен Иванов
0884772639