Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(20.11.2018)
 Старозагорската колегия под егидата на БВС организара лекции на тема -
"Здраве в действие: Ефективно сътрудничество за здравето на хората и животните"
на 08.12. 2018г. от 13.00 ч.
ЗАЛА 6 на Тракийски университет, гр.Стара Загора

Лектор:
Д-р Милен Костадинов
Доц. д-р Борислава Чакърова

Тема: Д-р М. Костадинов
"Дирофилариоза - стари истини и нови открития."
Тема: Доц. д-р Б. Чакърова
"Векторно преносими зоонозни паразитози при човека в условията на глобално затопляне" - Дирофилариозата и лайшманиозата в аспектите на човешката патология.

Записване до 01.12.2018г. на e-mail"bvs_st.zagora@abv.bg или на телефон 0889492793-д-р Шомова

За колеги извън Старозагорска колегия такса -25 лв.
За студенти вход свободен!

(17.01.2018)
Покана за ОС на ОК Стара Загора

Уважаеми колеги на основание чл.17(2) от ЗСОВАБ свиква годишно редовно отчетно изборно -събрание на ОК на БВС Стара Загора,при следния дневен ред:

1.Отчет на председателя на ОК

2.Отчет на председателя на ОККПЕ

3.Избор на председател и заместник председателна ОК Ст.Загора

4.Избор на председател и членове на ОККПЕ

5.Избор на делегати  на ОС на БВС

6.Разни

Събранието ще се проведе на 15.02.2018 г от 10:00ч.. в залата на ОДБХ гр.Стара Загора
(09.10.2013)
 Покана
за свикване на Извънредно общо събрание на Представителите на БВС

 

Във връзка с решения от извънредни национални съвети, проведени на 08.09.13 и на 04.10.13г за свикване на извънредно общо събрание на БВС и поради системно неизпълнение на решенията на националния съвет от председателя на БВС-доц. д-р Тодор Маринков, както и в предвид бездействието му за свикване на Извънредно общо събрание и на основание чл.24 от Устава на БВС, Националният съвет свиква Извънредно общо събрание, което ще се проведе на 09. 11. 13г. (събота) от 11 часа в гр. София в Зала № 11 на НДК.

Събранието се свиква по решение № 2 на НС проведен в гр. Сливен на 04.10.2013г. при следния дневен ред:
1. Освобождаване на Председателя на БВС, както и на цялото ръководство.
2. Промени в Устава
3. Избор на нови ръководни органи на БВС
При евентуална промяна на мястото за провеждане на събранието по независещи от организаторите причини, ще бъдете информирани своевременно.
д-р Илия Чобанов
Председател на Мандатната комисия


(21.01.2013)
Изборно-отчетно общо събрание на Ок на БВС Стара Загора
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги, на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам годишно редовно отчетно-изборно събрание на ОК на БВС Стара Загора , при следния дневен ред:
1.Отчет на Председателя на областния съвет.
2.Отчет на Председателя на ОККПЕ.
3.Избор на ново ръководство на ОК на БВС Стара Загора.
4.Обсъждане на ценоразпис на БВС.
5. Избор на делегати за ОС на БВС
6.Приемане на клетвата на новоприетите членове на областната колегия.
7.Разни.
Събранието , ще се проведе на 22.02.2013г. от 10,00 часа в гр.Стара Загора, в залата на ОДБХ.

21.01.2013 г. Председател на ОК на БВС Ст.Загора:…………..
Гр.Стара Загора / д-р Трайко Алчев /


(18.08.2010)
Старозагорските частнопрактикуващи ветеринарни лекари предприеха символични стачни действия. Те връчиха на ръководството на РВМС - Стара Загора декларация с исканията си и уведомление за неизпълнение на задълженията по договора от страна на държавата. На 21-ви август старозагорските ветеринари ще участват в протеста в село Крън, Казанлъшкo, където ще се съберат представители на осем регионални ветеринарни колегии от Южна България.

(07.06.2020)
Вътрешни правила за използване на информационно – комуникационните ресурси на БАБХ
Уважаеми колеги,
моля посетет посочената страница на ОДБХ Стара Загора www.odbh-stz.hit.bg ,за да прочете вътрешните правила за работа и използване на информационно- комуникационните ресурси на БАБХ и след като се запознаете с правилата.
Моля попълнете наличната декларация и я изпратете в офиса на ОК Стара Загора най-късно до 17.02.2012г.
За да Ви се спести разкарване за няколко минути, за да ви се обяснят тези правила от г-н Иван Стойчев, по възможност се комбинирайте и нека по един човек на община събере декларациите и да ги донесе в офиса ни.
Благодаря ви много за отделеното време.
Приятен ден!


(07.06.2020)
ВАЖНО!!! Заплаха от ЗИЗВМД

http://www.tvstz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8443:-26012099&catid=13:2009-01-27-03-09-47&Itemid=58

http://www.radio-sz.net/rsz/index.php?option=com_content&view=article&id=4340:2012-02-13-14-41-04&catid=34:2009-08-18-11-59-41

 

http://tax.bg/bg/news/view/8390

 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1230477

 

http://www.skat.bg/videos/12-02/news_12-02-13_2.wmv(07.06.2020)
Годишно редовно отчетно събрание на Ок на БВС Стара Загора

Уважаеми колеги, на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам годишно редовно отчетно-изборно събрание на ОК на БВС Стара Загора , при следния дневен ред:
1.Отчет на Председателя на областния съвет.
2.Отчет на Председателя на ОККПЕ.
3.Избор на делегати за ОС на БВС.
4.Приемане на клетвата на новоприетите членове на областната колегия.
5.Разни.
Събранието , ще се проведе на 21.03.2012г. от 10,00 часа в гр.Стара Загора, в залата на ОДБХ.

21.02.2012 г. Председател на ОК на БВС Ст.Загора:…………..
Гр.Стара Загора / д-р Трайко Алчев /


(07.06.2020)
НЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ
Уважаеми колеги, моля не подписвайте по никакъв повод предоставени от БАБХ споразумения за чипиране на животни, тъй като в противен случай ще извършвате мероприятието безплатно!!! Трябва да бъдат предоставени лигитимни договори, съгласувани с ръководството на БВС!!! Моля, предайте и на другите колеги!!!


(07.06.2020)
Скръбна вест

Колеги, днес-31.07.2012г. на 59 години ни напусна един добър и истински човек-д-р Христо Илиев Кьосев.

Областна колегия на БВС Стара Загора изказва своите съболезнования.

Който живее в паметта на близките си, не е мъртъв, а само заминал надалеч. Мъртви са само забравените.

Мир на праха му.(07.06.2020)
Извънредно общо събрание на 12.12.2012г.
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми колеги, на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам извънредно общо събрание на ОК на БВС Стара Загора , при следния дневен ред:
1.Определяне ветеринарни лекари, с които да се сключи индивидуален договор за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2013г.за ВУ Змейово и ВУ Дълбоки, съгласно чл.17 (4) т.7 о т ЗСОВЛБ.
Събранието , ще се проведе на 12.12.2012г. от 13,30 часа в гр.Стара Загора, в залата на ОДБХ СТАРА ЗАГОРА.

07.12.2012 г. Председател на ОК на БВС Ст.Загора:…………..
Гр.Стара Загора / д-р Трайко Алчев /
(07.06.2020)
Протокол 70/извънреден областен съвет
Протокол 70
От извънреден областен съвет, проведен на 07.01.2013.от 13:30 ч., в офиса на БВС Стара Загора
Присъстващи:

• Областен съвет: д-р Трайко Алчев, , д-р Стефан Стефанов, д-р Стоимен Шиков, д-р Елена Сиракова, д-р Пламен Нешев, д-р Емил Тенев
• ОККПЕ-д-р Галина Василева, д-р Марио Делийски
• , д-р Ивайло Жеков, д-р Александрина Шомова

Дневен ред:
1. Обсъждане договорите за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2013г.
2. Обсъждане на предложения за актуализация на ценоразписа на БВС, списък на управителите на ВЛЗ на територията на област Стара Загора
3. Разни


Бяха отправени предложения относно изготвянето на нов ценоразпис на БВС с минимални цени на извършваните услуги като всяка областна колегия да има право да лавира в диапазон на цената, без да се работи под прага на минималната цена.
Определена е комисия, която да работи по ценоразписа в състав д-р Пламен Нешев, д-р Стефан Стефанов, д-р Елена Сиракова, д-р слави Цеков, д-р Емил Петков
Също така се дискутираше и изготвянето на списък на управителите на ВЛЗ на територията на област Стара Загора ,който да бъде предоставен на фермерите по общини.
Всички тези предложения ще бъдат внесени за гласуване на заседания на НС.
По т. 3 ОБС реши:
Да се проведе изборно-отчетно общо събрание на Ок на БВС Стара Загора на 22.02.2013г. от 10:00 в залата на ОДБХ Стара Загора със следния дневен ред:
1. Отчет на председателя на Ок на БВС Стара Загора
2. Отчет на председателя на ОККПЕ при БВС Стара Загора
3. Избор на ново ръководство на ОК на БВС Стара Загора
4. Обсъждане на ценоразписа на БВС
5. Разни
За мандатна комисия е избрана ОККПЕ гр.Стара Загора с членове д-р Марио Делийски, д-р Галина Василева и д-р Спас ТошевПредседател на ОК Стара Загора
Д-р Трайко Алчев

Изготвил, секретар на Ок на БВС Стара Загора
Д-р Александрина Шомова(07.06.2020)
Областен съвет на ОК на БВС Стара Загора
Уважаеми колеги,
утре-13.03.2013г. от 13:30ч. в офиса на БВС ще се проведе извънреден областен съвет на Ок на БВС Стара Загора със следния дневен ред:
1.Неизпълнение на индивидуалните договори за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2013г.
2.Проблеми в сектор животновъдство на територията на област Стара Загора.Среща с директора на ОДБХ Стара Загора.
3.Разни.
Моля за Вашето присъствие!
Приятна работа!


(07.06.2020)
Протокол 3/13.03.2013г от ОБЛС
Протокол 3
От извънреден областен съвет, проведен на 13.03.2013.от 13:30 ч., в офиса на БВС Стара Загора
Присъстващи:

• Областен съвет: д-р Трайко Алчев, д-р Господин Нонев, д-р Стоимен Шиков, д-р Христина Ламбова, д-р Калина Стойнова,
• ОККПЕ-д-р Галина Василева, д-р Спас Тошев, д-р Лиляна Лазарова, Д-р Антон Йолдов, Д-р Тодор Троев

Дневен ред:

1. Неизпълнение на сключените индивидуални договори за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2013г.
2. Усложнена обстановка в сектор животновъдство на територията на област Стара Загора
3. Разни

По т.1 и т.2 от дневния ред
Д-р Алчев: Тримесечието изтича, а ОДБХ Стара Загора и БАБХ като цяло нямат изпълнение по индивидуалните договори. Д-р Жеков ще Ви прочете едно писмо и ако го одобрим ще го депозираме при директора на ОДБХ и до д-р Пенчо Каменов.
Д-р Жеков: Писмото съм го адресирал до д-р Миков, д-р Танева и д-р Каменов.В повечето области вече извършват мерките по ДПП и ПНЛБЖ включително и чипирането на дребните животни, а тук нямаме нито диагностикуми, нито идентификатори. Разбрахме, че в Костинброд има налични марки, но в ОДБХ не разполагат с никакви налични. Особено и за марките за свине, ти как ще задължиш една баба да си маркира животното като трябва да заплати марката и доставката. Масово ще се отказват хората, а все още договорите важат.
Д-р Алчев: Вие, клиниките имате ли някакви проблеми?
Д-р Лазарова: Освен че не сме видели никакви пари?
Д-р Алчев: Ще напишем писмо до директора за незаконните практики на територията на област Стара Загора и ще се обосновем защо управителите на аптеки и складове трябва да бъдат наши членове.
Решение 1: Да се изготви писмо до директора на ОДБХ Стара Загора за незаконно работещи ветеринарни лекари на територията на област Стара Загора.
По т.3 от дневния ред
д-р Йолдов: Колеги, искам да Ви обясня за случая на д-р Тенчо Андреев. Знаете, той пострада в автомобилна катастрофа и предлагам да му гласувате някаква финансова помощ.
Решение 2: Да се подпомогне колегата д-р Тенчо Андреев като допълнително се уточни размера на финансовата помощ.
Д-р Ламбова: Нали знаете, че от 01.04.2013г. в банките ще се иска такса за превод в размер на 3.00 лева, не може ли плащането да се извършва в офиса на БВС?
Д-р Шиков: Може.
Д-р Алчев: Да го решим, че може и да става в офиса на БВС, а вече секретаря ще внася събраната сума в банката. Трябва само да се уточни дали е възможно да се избегне тази такса от 3.00 лева. Аз съм попитал д-р Бойчев дали знае за това нещо и той ми обеща да провери.
Решение 3: Плащането на членския внос да се извършва и в офиса на БВС чрез приходни ордери.
Присъстващи:
Д-р Трайко Алчев
Д-р Стоимен Шиков
Д-р Христина Ламбова
Д-р Калина Стойнова
Д-р Господин Нонев

Протоколист: Д-р Александрина Шомова


(07.06.2020)
Извънреднообщо събрание на ОК Стара Загора на 25.04.2013г.
Уважаеми колеги, на основание чл.17(2) от ЗСОВЛБ свиквам извънредно общо събрание на ОК на БВС Стара Загора , при следния дневен ред:
1. Избор на делегати за извънредно общо събрание на БВС
2.Текущи
Събранието , ще се проведе на 25.04.2013г. от 10,00 часа в гр.Стара Загора, в залата на ОДБХ.

19.04.2013 г. Председател на ОК на БВС Ст.Загора:…………..
Гр.Стара Загора / д-р Трайко Алчев /


(07.06.2020)
 Колеги, днес на няколко пъти БАБХ изпращаха противоречиви заповеди. Последната е , че можете да работите с ИИС и да издавате пътни листи докато не спуснат друга заповед.
Ако по време на събота и неделя имате проблеми с ИИС можете да се обърнете към дежурния инжинер Тончо Вачев 0882469296.
Моля предайте на другите колеги.
Ще Ви държим в течение при всяка новина.


(07.06.2020)
Интервю в телевизия Стара Загора на д-р Трайко Алчев и д-р Ивайло Жеков
http://tvstz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11557:-28012013-1&catid=13:2009-01-27-03-09-47&Itemid=58


(07.06.2020)
Другарска среща на випуск 1987 на ВИЗВМ

Уважаеми колеги, на 12.10.2013г. ще се проведе другарска среща на завършилите ветеринарни лекари от випуск 1987 на Ветеринарномедицинския факултет в гр.Стара Загора.

За контакти: д-р Петя Александрова 0885416360.