Вход за членове:
Съобщения и събития

Разпределение на населените места от област Шумен на ветеринарни лекари, с които регистрираните след 14.02.2020 ......


Областна колегия Шумен

 
.

Контакти
Председател
Д-р Иван Щерев
0886320313
0884772610

Член на НС
Д-р Камен Стамов
0899860790
0884772611
k_stamov@abv.bg