Вход за членове:
Съобщения и събития
считано от 27.05.2019 банковата сметка на областна колегия Шумен в "Прокредитбанк.....

Областна колегия Шумен

 
.

Контакти
Председател
Д-р Иван Щерев
0886320313
0884772610

Член на НС
Д-р Камен Стамов
0899860790
0884772611
k_stamov@abv.bg