Вход за членове:
Състав на ОККПЕ

 
Контакти

Председател на ОККПЕ :

Д-р Никола Кирянски ,

0883 476 5600898837513,  n.kirianski_4@hotmail.com

Членове на ОККПЕ:

Д-р Мариана Манушкина,0898 663 0820898 663 082, mmfarmaciq@abv.bg;

Д-р Марин Дуев, 0898 593 911 , m.duev@abv.bg

 

Д-р Костадин Карабелски , 0878 263 3170883 423 535, karabelski@abv.bg;

 

Д-р Емилия Димитрова,0899 815 3500899 815 350, dr.emili@abv.bg

 

Д-р Марио Дърпатов, 0896 806 4880896 806 488,markoni_76@yahoo.com