Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(28.11.2012)
Общо събрание на ОБВС-гр. Търговище
НА 28.11.2012г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Обл.колегия на БВС със следния дневен ред:  1. Определяне вет.участъци иобслужващите ги ветеринарни специалисти за изпълнение на ДПП-2013г.                                                                                                                            


(17.09.2010)
В процес на разработка
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!