Вход за членове:
Съобщения и събития
«12»

 
(22.01.2020)
 22.01.2020.г.
ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС - БУРГАС
На основание чл.17, ал.2, от ЗСОВЛ и чл.37, ал.6, от Устава на БВС, се свиква Годишно Отчетно Общо Събрание на ОК на БВС-Бургас!Уважаеми колеги, СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.02.2020.Г. (събота) от 13.00 ч. в Залата на АРТ-ЦЕНТЪР " АРТЕМ" в гр.Бургас. Адреса е ул."Стара планина" № 1 на гърба на новата поща в Бургас. - приземния етаж, при следния дневен ред:1.Отчет за дейността през 2019.г. на Областния Съвет на БВС - Бургас. Доклад..

2.Отчет за дейността през 2019.г. на ОККПЕ на БВС - Бургас. Доклад.

3.Обсъждане на докладите по т.1 и т.2.

4.Гласуване на докладите по т.1 и т.2.

5. Определяне на поименен списък на регистрираните ветеринарни лекари, които ще изпълняват мерките по НППНКЛБЗ за периода 2019 -2021г. в регистрираните ветеринарни обекти тип ”лично стопанство” по населени места за територията на всяка община и област. Разпределението на РВЛ по населени места се публикува на интернет страницата на БВС – bvsbg.com. Писмено се уведомява директора на ОДБХ и се оповестява по подходящ начин във всяко кметство за прилежащата му територия.


6. Запознаване с Новоприетия Правилник за Продължаващото Ветеринарномедицинско Обучение от НС на БВС.


6.Избор на делегати за редовното Общо Събрание на БВС в края на мес.Март-2020.г.

7.Разни.Д-р Пламен Конов

Председател на ОК на БВС - БургасЗАБЕЛЕЖКА! Дневния ред е възможно да претърпи леки корекции във връзка с предстоящи събития!

22.01.2020.г.(23.11.2019)
 14-ТИ ДЕКЕМВРИ – ПРАЗНИК НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ
Ръководството на Областната Колегия на БВС – Бургас, Ви кани да празнуваме заедно на 14-ти Декември. 2019.г. в ресторант „Ла Ви” в Морската градина на Бургас (хотел „Парк”, „Цурка”)!!!
Куверта е 40.00 лв. от които БВС покрива 25.00 лв.!
Менюто включва: 1.Овчарска салата; 2.Пилешки пръчици с чеснов сос; 3.Пилешка или свинска вратна пържола с гарнитура; 4.Торта-тирамису; 5.Ракия; 6.Мин. вода; Музика и весело настроение!
За записване: 0877-744136 или 0884-014103 – Д-р Пламен Конов
Заповядайте с празнично настроение !!!


(27.05.2019)
 ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! ВАЖНО !!!

Уважаеми Колеги!
Считано от днес – 27. Май. 2019.г. Ви уведомявам, че Банковата сметка за плащане на Членския внос в БВС е променена.
Новата банка е ОББ и новата сметка е:
BG91UBBS80021083581740
Моля да ни извините за създаденото неудобство с промяната на сметката. Старата сметка в ПроКредит Банк ще е валидна още 1-месец, ако все пак някой не е научил за промяната и е превел пари в нея, те ще бъдат отразени коректно.

Председател на ОК на БВС-Бургас
Д-р Пламен Конов
27.05.2019.г.


(11.01.2019)
 11.01.2019.г.


ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС - БУРГАС
На основание чл.17, ал.2, от ЗСОВЛ и чл.37, ал.6, от Устава на БВС, се свиква Годишно Отчетно Общо Събрание на ОК на БВС-Бургас!

Уважаеми колеги, СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.02.2019.Г. (понеделник) от 16.00 ч. в ОФИСА НА БВС-БУРГАС, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността през 2018.г. на Областния Съвет на БВС - Бургас. Доклад..

2.Отчет за дейността през 2018.г. на ОККПЕ на БВС - Бургас. Доклад.

3.Обсъждане на докладите по т.1 и т.2.

4.Гласуване на докладите по т.1 и т.2.

5.Избор на делегати за редовното Общо Събрание на БВС в края на мес.Март-2019.г.

6.Разни.Д-р Пламен Конов

Председател на ОК на БВС - Бургас

ЗАБЕЛЕЖКА! Дневния ред е възможно да претърпи леки корекции във връзка с предстоящи събития!

11.01.2019

 (20.10.2017)
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРАЗНУВАНЕ НА 14-ДЕКЕМВРИ-2017.Г. НА ОСТРОВ ТАСОС В ГЪРЦИЯ

(27.01.2017)
 ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС - БУРГАС

 

На основание чл.17, ал.2, от ЗСОВЛ и чл.37, ал.6, от Устава на БВС, се свиква Годишно Отчетно Общо Събрание на ОК на БВС-Бургас!

Уважаеми колеги, СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.02.2017.Г. (понеделник) от 17.00 ч. в Хотел АКВА, зала - Нептун, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността през 2016.г. на Областния Съвет на БВС - Бургас. Доклад..

2.Отчет за дейността през 2016.г. на ОККПЕ на БВС - Бургас. Доклад.

3.Обсъждане на докладите по т.1 и т.2.

4.Гласуване на докладите по т.1 и т.2.

5.Попълване на състава на Областния Съвет на ОК на БВС-Бургас.

6.Избор на делегати за редовното Общо Събрание на БВС в края на мес.Март-2017.г.

7.Обсъждане и Коментари по въвеждането на Продължаващото обучение за Практикуващите Ветеринарни Лекари. Запознаване с Националната Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в България.

8.Разни.Д-р Пламен Конов

Председател на ОК на БВС - Бургас

ЗАБЕЛЕЖКА! Дневния ред е възможно да претърпи леки корекции във връзка с предстоящи събития!

27.01.2017.г.(26.01.2016)
 ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС - БУРГАС

Уважаеми колеги, ПОРАДИ ЛИПСА НА КВОРУМ, СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7.03.2016.Г. (понеделник) от 17.00 ч. в Хотел АКВА, зала - Нептун, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността през 2015.г. на Областния Съвет на БВС - Бургас. Доклад..

2.Отчет за дейността през 2015.г. на ОККПЕ на БВС - Бургас. Доклад.

3.Обсъждане на докладите по т.1 и т.2.

4.Гласуване на докладите по т.1 и т.2.

5.Избор на Национален Представител от ОК на БВС - Бургас за Националния Съвет на БВС.

6.Избор на делегати за редовното Общо Събрание на БВС в края на мес.Март-2016.г.

7.Разни.Д-р Пламен Конов

Председател на ОК на БВС - Бургас

ЗАБЕЛЕЖКА! Дневния ред е възможно да претърпи леки корекции във връзка с предстоящи събития!(14.10.2015)

 На основание чл.41, ал.3 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на Областния Съвет на ОК на БВС-Бургас, на 21.10.2015.г. (сряда) от 17.00 часа в офиса на БВС в гр.Бургас, при следния Дневен ред:

1. Запознаване с решенията от проведения НС на БВС на 19.10.2015.г.

2. Членски внос. Забавени плащания и пропуснати месеци.

3. Стартиране на ДПП-2015 и подготовка за ДПП-2016. Договори, Анекси.

4. Новите предложения в ЗВД.

5. Разни.

Председател на Обл.Съвет на ОК на БВС-Бургас

Д-р Пламен Конов

 

 (21.07.2014)
 СЪОБЩЕНИЕ
ЗА
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОТЕСТ ПРЕД СГРАДАТА НА ОДБХ-БУРГАС
НА 23.07.2014.Г. ОТ 9.00 ЧАСА.

ОБЛАСТНАТА КОЛЕГИЯ НА БВС – БУРГАС, РЕШИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 18.07.2014.Г., ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ПРОТЕСТ ПРЕД СГРАДАТА НА ОДБХ-БУРГАС НА 23.07.2014.Г.ОТ 9.00 ЧАСА.

ПРОТЕСТЪТ Е ИЗРАЗ НА КАТЕГОРИЧНИЯ ОТКАЗ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ, ДА РАБОТЯТ ПОД СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ТРУДА СИ, СПОРЕД УНИЗИТЕЛНИТЕ РАЗЦЕНКИ, ПРЕДВИДЕНИ В ТАРИФА-2014.Г!

ДА СПРЕМ ОПИТИТЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОИЗВОЛ И ВСЯВАНЕ НА СТРАХ И ПАНИКА СРЕД КОЛЕГИТЕ НИ!

С НАЛАГАНЕ НА РЕПРЕСИВНИ МЕРКИ СПРЯМО ЛЕКАРИТЕ НА ТЕРЕН ЛИ СЕ ОВЛАДЯВАТ И ЛИКВИДИРАТ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ?

ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ПРАКТИКУВАЩИ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ С ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ, ДА ИЗРАЗЯТ СВОЕТО НЕСЪГЛАСИЕ С ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРУДА ИМ ЗА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО ДПП-2014.Г., СЪГЛАСНО ПРИЕТАТА ТАРИФА ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ.

ЗА ПРОТЕСТА Е УВЕДОМЕНА ОБЩИНА БУРГАС И ИМАМЕ ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОК НА БВС-БУРГАС


(14.07.2014)
 Уважаеми колеги, на основание на Чл.39 Ал.1 от Устава на БВС, свиквам Извънредно Общо Събрание на ОК на БВС - Бургас на 18.07.2014г./петък/ от 19.00 ч. в Хотел АКВА, зала - Нептун, при следния дневен ред:

1.Запознаване на всички колеги с изразената позиция на БВС на Националния протест.

2.Взимане на решение във връзка с приетата Тарифа-2014.

3.Разни.

Д-р Пламен Конов

Председател на ОК на БВС - Бургас

Повече информация в прикачения файл!

 (04.07.2014)
 Колеги, на 04.07.2014.г. е констатирано и обявено първично огнище на заболяването СИН ЕЗИК в с.Мандрица, общ.Ивайловград, обл.Хасково.

Напомням Ви, че предпазната и наблюдаваната зона, са с краен диапазон от 150 км. и Общините Малко Търново и Средец влизат в тези граници.

В горепосочените общини е необходимо да се извърши:

1.Преброяване и регистрация на ЕПЖ и ДПЖ.

2.Клинични прегледи на ЕПЖ и ДПЖ.

3.Забранена е пашата в часовете от 19.00 до 8.00 ч. ( времето, през което са най-активни комарите!)

4.Забранени са пазарите и изложбите на животни.

5.Ограничено е издаването на Вет. Свидетелства в предпазната и надзорната зона.

За повече информация се отнасяйте към Оф. Вет. Лекари по места!

От Ръководството на ОК на БВС-Бургас


(07.02.2014)
 СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.17, ал.2, от ЗСОВЛ и чл.37, ал.6, от Устава на БВС, се свиква Редовно Отчетно Събрание на ОК на БВС – Бургас, на 07.03.2014.г. (петък) от 19.00 ч. в зала „Нимфа” на хотел „АКВА” в гр. Бургас.
При следния Дневен Ред:
1. Официално приемане на нови членове на БВС в Област Бургас.
2. Отчет на Председателя на Областния Съвет на ОК на БВС-Бургас.
3. Отчет на Председателя на ККПЕ на ОК на БВС-Бургас.
4. Избиране на Делегати за предстоящото Общо Събрание на БВС в София на 29.03.2014.г.
5. Разни:
- Изнасяне на информация по сключването на договорите с фермерите и ОДБХ.
- Запознаване с Епизоотичната обстановка в България и констатираната Туберкулоза по говедата в Разградска област.
- Дискутиране на желанието на БВС, да бъде включена борбата срещу Ехинококозата и Кучешката тения в ДПП-2014.г.

Председтел на Обл.Съвет на ОК на БВС-Бургас:
Д-р Пламен Конов
Гр.Бургас


(09.10.2013)
 Покана
за свикване на Извънредно общо събрание на Представителите на БВС
Във връзка с решения от извънредни Национални Съвети, проведени на 08.09.2013.г. и на 04.10.2013.г., за свикване на извънредно Общо Събрание на БВС и поради системно неизпълнение на решенията на Националния Съвет от Председателя на БВС - доц. д-р Тодор Маринков, както и в предвид бездействието му за свикване на Извънредно Общо Събрание и на основание чл.24 от Устава на БВС, Националния Съвет свиква Извънредно Общо Събрание, което ще се проведе на 09. 11. 2013.г. (събота) от 11 часа в гр. София, в Зала № 11 на НДК.
Събранието се свиква по Решение № 2 на НС проведен в гр. Сливен на 04.10.2013.г. при следния дневен ред:
1. Освобождаване на Председателя на БВС, както и на цялото ръководство.
2. Промени в Устава на БВС.
3. Избор на нови ръководни органи на БВС.
При евентуална промяна на мястото за провеждане на събранието по независещи от организаторите причини, ще бъдете информирани своевременно.
д-р Илия Чобанов
Председател на Мандатната комисия


(19.09.2013)
СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на:

Извънредно общо събрание на 04.10.2013.г. (петък) от 19.00 часа в гр.Бургас - хотел "АКВА", със следния дневен ред:1. Запознаване със ситуацията на актуалното състояние на БВС.

2. Изготвяне на позиция на БВС-Бургас относно:

- Търговията с ВМП,

- Използването на хуманни препарати във ветеринарномедицинската практика,

- Употребата и регистрацията на Рентгенови апарати във ветеринарната медицина.

- Други.

3. Избор на делегати за предстоящото ИОС на БВС, поради снемане на доверието от Ръководството на БВС.

4. Изнасяне на информация и обсъждане на съгласуваните договори по ДПП - между фермерите и лекарите и между ОДБХ и лекарите.

5. Разни.

Колеги, за да са успешни нашите решения и да имат необходимия отзвук в целия съюз, е необходимо Вашето присъствие! Всяка инициатива губи смисъл, когато липсва общата подкрепа!


Ако някой не може да присъства по уважителна причина, моля да упълномощи писмено друг колега.

 Председател на ОК БВС-Бургас

Д-р Пламен Конов(17.09.2013)

 Това предложение за Становище е от група колеги, членове на БВС, към Ръководството и по-специално към Председателя на НС на БВС, с молба за подпис и последващо внасяне в Комисията по Земеделие и храни в Народното Събрание на Република България. То е продуцирано от факта, че на последния НС, проблема беше неглижиран и не стана ясно дали ще се изготвя някакво Становище по тези предложения за промяна на ЗВД.

Тъй като срокът за внасяне на становища от заинтересованите страни е до 18.09.2013.г., то е необходимо да се действа много спешно! 

Мислим, че е редно колегите да бъдат запознати с предложенията преди да бъдат внесени официално!

 (22.05.2013)


 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1088796

 (30.04.2013)
 ОТЧИТАНЕ НА ЧИПИРАНИТЕ КУЧЕТА !!!

за Месец АПРИЛ-2013.г.

Необходимите документи за отчитане са качени на сайта на Бургаската Колегия - www.bvsbs.org в раздела СЪОБЩЕНИЯ !

Декларацията се попълва в 4 екземпляра ! Описа е в 2 екземпляра ! Самите бланки са в 1 екземпляр ! Срока за подаване на Официалния лекар, е 08.05.2013.г. !

УСПЕХ !

(05.03.2013)
СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждането на обучение за въвеждането на информацията за чипираните кучета във ВЕТ-ИС

Уважаеми колеги! На 12.03.2013.г.(вторник) от 12,00 до 15,00 ч. в офиса на БВС-Бургас ще се проведе обучение от представители на ОДБХ-Бургас за въвеждане на чипираните кучета във ВЕТ-ИС. Който желае може да си донесе личния лаптоп за улеснение.

Към момента 15 колеги са подписали договори с ОДБХ за чипиране на кучета ! Тези колеги е задължително да присъстват, за да им се издадат Удостоверения съгласно Закона за защита на личните данни.

Таксата е 12,00лв. и вероятно ще се заплаща на място!

За повече информация: 0884-772 579 - Д-р Конов 


(17.09.2010)
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!


«12»