Вход за членове:

(19.12.2009)
Заседание на НС
До членовете на НС на БВС
До председателите на областните колегии
На основание чл.11 ал.2 от ЗСОВЛБ и чл.25 ал.1 от устава на БВС свиквам заседание на НС на 21 и 22 декември 2009г.(понеделник и вторник) от 13часа в гр. София - Библиотеката на НВМС при дневен ред:
1.Обсъждане и приемане на решения на НС на БВС относно:
- Изпълнение на Годишния рамков договор за 2009 година и индивидуалните договори сключени с практикуващите ветеринарни лекари и неизплатените суми за 2009 година
-Годишен рамков договор 2010 година
-Проект на НВМС за промени в ЗВМД
-ДПП за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните за 2010 година
-Декларацията на Министъра на земеделието и храните за организационни и структурни промени на Ветеринарното дело.
Приетите решения на НС на БВС ще бъдат връчени на Министъра на земеделието и храните на среща, която ще се състои на 22.12.2009г от 11ч.
Председател на НС на БВС д-р Трифон Цветков