Вход за членове:

(25.11.2009)
Oтменена заповед №РД11-1022/03.11.2009г.
След среща на ръководството на БВС с Генералния директор на НВМС е отменена заповед №РД11-1022/03.11.2009г. и е издадена нова заповед РД11-1092/23.11.2009г. с която се оставя в сила обр. ЗЖ-125 утвърден със заповед №РД11-537/20.05.2009г.

Във връзка с отчитане на извършените профилактични мероприятия в изпълнение на ДПП и заплащане труда на регистрираните ветеринарни лекари за третото и четвъртото тримесечие на 2009г. Генералния директор на НВМС е изпратил циркулярно писмо до всички директори на РВМС изх.№3347-314/25.11.2009г . с указания за изготвяне на комплектите документи за плащане на всички извършени мероприятия, отчетени на хартиен носител и неотчетени такива, останали от предходни тримесечия на 2009г.

В цитираното писмо е посочено, че отчетите следва да бъдат изготвени без коефициенти на завишение, което е неиспълнение на постигнатата договореност с Министъра на земеделието и храните от 6.11.2009г. за, което ще бъде уведумен незабавно д-р Мирослав Найденов на когото ще бъде представена справка за размера на сумите с начислените коефициенти за неблагоприятните ВУ.
Име на файла Размер Тип
заповед РД11-1092/23.11.2009г. + обр. ЗЖ-125 утвърден със заповед №РД11-537/20.05.2009г. 435 Kb pdf
циркулярно писмо до всички директори на РВМС изх.№3347-314/25.11.2009г 207 Kb pdf