Вход за членове:

(29.06.2009)
Заседание на НС
 До членовете на НС на БВС
До председателите на областните колегии
На основани е чл.11 ал.2 от ЗСОВЛБ и чл.25 ал.1 от устава на БВС свиквам заседание на НС на 04.юли.2009г.(събота) от 11часа при дневен ред.

1. Анализ, отчет и обсъждане на мерки във връзка с решението на НС относно организирания протест проведен на 24.06.2009г. пред МЗХ.

2. Организационни въпроси.

Заседанието на НС ще се проведе в гр. Габрово в заседателна зала в Дома на културата.

Председателите на ОК на БВС да представят отчети по изпълнение на решенията на НС по т.1

Председател на НС Д-р Трифон Цветков