Вход за членове:

(25.06.2009)
Протестен митинг 24.06.2009
На 24 . 06.2009 година пред Министерството на земеделието и храните се състоя първия в историята на професията протестен митинг организиран от Българския Ветеринарен Съюз.
Колеги, благодарим Ви за участието и подкрепата !
В проведения диалог между контактната група, излъчена от Вас и Зам. министъра на земеделието г-н Д.Пейчев и Генералния директор на НВМС д-р Й. Войнов се постигна следното
Споразумение:
1.МЗХ се задължава до 30 .06. 2009г. да изплати на 100% дължимите възнаграждения за първото тримесечие по индивидуалните договори.
2.МЗХ гарантира изпълнението на задълженията си по ГРД за 2009г.
3.Постигната е договореност за работна среща между ръководството на БВС и ръководството на НВМС за обсъждането и решаването на исканията приети от протестестния митинг.
4.На 6.07.2009г. ръководствата на БВС и НВМС да проведат работна среща при заместник министъра на МЗХ г-н Д.Пейчев за окончателно решаване на въпросите поставени в исканията на БВС.
Решението взето на протестния митинг е :
- Членовете на БВС да не изпълняват задълженията си по индивидуалните договори до окончателно изплащане на дължимите им възнаграждения за първото тримесечие на 2009г.
- Членовете на БВС да издават само ветеринарнмедицински свидетелства и да извършват лечение на болни животни.
Колеги, призоваваме Ви да спазвате решенията !