Вход за членове:

(03.05.2009)
Писмо до генералния директор на НВМС във връзка с лечебниците
ДО
ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОРНА НВМС
ТУК

Уважаеми г-н Генерален Директор,

Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на ЗСОВЛБ НВМС след съгласуване с МЗХ предоставя за безвъзмездно ползване на членове на БВС ветеринарни лечебници – държавна собственост.

Областните колегии на БВС са предоставили по места съгласувани предложения и окомплектовани документи, съгласно изискванията за предоставяне на лечебниците.

До момента обаче няма одобрени от правния отдел на НВМС и предадени за съгласуване в МЗХ документи за нито една област, както и няма нито една предоставена лечебница.

С настоящето писмо изразяваме тревогата си от голямото закъснение и бавната процедура по придвижване на документите за безвъзмездно отдаване на ветеринарните лечебници на членове на БВС съгласно ЗСОВЛБ.

Настояваме за Вашата бърза намеса за ускоряване на този процес и отстраняване на всички пречки за предоставяне на лечебниците по предназначение.

Председател на БВС: ........................................

д-р Трифон Цветков