Вход за членове:

(15.09.2010)
Важно съобщение
Във връзка с писмо на БВС с изх.№0019 от 21.04.2009г. за утвърждаване на образец на личен щемпел и образец на "Тримесечен ветеринаро-санитарен доклад" на 23.04.2009г. в НВМС се проведе рабатна среща в която участваха:

От срана на НВМС - Генералния директор д-р Войнов и зам. генералния директор д-р Илиев.

От страна на БВС д-р Трифон Цветков и адвокат Георгиев.

Беше съгласувано и утвърдено:
Предложението на БВС на образец на личен щемпел
Тримесечен ветеринаро-санитарен доклад
Име на файла Размер Тип
писмо на БВС с изх.№0019 от 21.04.2009г 87 Kb doc
Предложението на БВС на образец на личен щемпел 484 Kb jpg
Тримесечен ветеринаро-санитарен доклад 219 Kb doc