Вход за членове:

(24.04.2009)
Нов ГРД за 2010г.
До председателите на ОК на БВС

Уважаеми колеги,

Във връзка с изготвяне на годишен рамков договор за 2010г.,на общи събрания по области трябва да бъдат направени ( ако има такива) писмени предложения за допълнения и промени към ГРД от 2009г. до 11.05.2009г. Същите ще се обсъдят и обобщят от съответната комисия и ще бъдат представени за обсъждане пред Националния Съвет.

P.S Изпращайте писмените предложения на следния интернет

адрес : dokdim@abv.bg  .Адресът е на главния секретар на БВС

д-р Попов ,сл.тел. за връзка : 0884772604


С уважение
зам.председател на БВС д-р Георги Гавазов

23.04.2009г.