Вход за членове:
Архив актуално 2009
«12»

 
(11.04.2009)
Утвърденият от Генералния директор на НВМСсъс заповед РД 11-324 от 7.04.2009г. образец на личен щемпел на ветеринарните лекари, които осъществяват ветеринарномедицинска практика не е съгласуван с БВС. Колегите да не предприемат изработването на лични щемпели до окончателното съгласуване на образеца.

(01.03.2009)
На основани е чл.11 ал.2 от ЗСОВЛБ и чл.25 ал.1 от устава на БВС свиквам редовно заседание на НС на 06.03.2009г.(петък) от 14часа...

(24.02.2009)
Предстои провеждането на първото редовно общо събрание на БВС. Съгласно чл.21 ал 6 от устава събранието ще се проведе на 28 март от 11ч. в гр. София.

(17.02.2009)
Във връзка с определяне на коефициентите по индивидуалните договори с регистрираните ветеринарни лекари за 2009г. да се спазва чл.3 ал.4 от одобрения образец на договора, като предложението се дава от ОК на БВС и същото се обсъжда и съгласува с РВМС.

(13.01.2009)
 На 9.01.2009г петък от 10.30 часа се проведе среща на ръководството на БВС и консултативния съвет с ръководството на НВМС

«12»