Вход за членове:

(27.06.2016)
Актуално 27.06.2016

Уважаеми колеги,

количества ваксини и диагностикуми за ППНКЛБЖЗ 2016, ви препоръчвам всеки индивидуално да заяви чрез официално писмо до директора на ОДБХ необходимите му количества биопродукти. Освен това, според Чл5(1) т.3  от договора между РВЛ и ОДБХ 2016 – изпълнителят /РВЛ/ заявява периодично необходимите му количества.     

        Друго задължение на РВЛ е съвместно с ОВЛ да съставят и предложат за одобрение на директора на ОДБХ индивидуален профилактичен план.

        За ваше улеснение прилагам примерно писмо до директора на ОДБХ и ЗХОЖ 186 – индивидуален профилактичен план

 

Име на файла Размер Тип
Писмо до директора 31 Kb doc
ЗХОЖ 186 228 Kb doc