Вход за членове:

(10.02.2017)
Съобщение за редовно заседание н ОК на БВС Шумен

Съобщение

 

 

 

 

На  10.03.2017/петък/ от 15.00 часа  в гр.Шумен, зала ‘Тича’на хотел „Шумен”  ще се проведе редовно годишно отчетно заседание  на ОК на БВС – гр. Шумен.

 Заседанието ще протече при следния дневен ред :

1.    Избор на делегати за редовно  Общо събрание на БВС, което ще се проведе на 25.03.2017 в  гр. София

2.    Отчет за дейността на Областен  Съвет  на БВС Шумен

3.    Отчет за дйността на ОККПЕ-  на БВС Шумен

4.    Разни

 

 

 

Председател на ОС на БВС Шумен - Д-р Иван Щерев