Вход за членове:

(29.09.2017)
Новосъздадена асоциация на ветеринарни лекари

Уважаеми колеги,

 На 20.09.2017 г. в София бе учредена "Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни животни" ( БАВЛПЖ ).  В тази връзка, като председател на областната колегия на БВС Шумен, каня на   събрание всички заинтересовани. Събранието ще се състои на 04.10.2017/сряда/ от 15.00 часа в хотел „Шумен”- зала „Дискрит”  /малката зала/. Ще бъдат дискутирани учредяването, структурата и новоприетият устав на организацията. Ще се обсъдят и целите и задачите, която тя си поставя.

Д-р Иван Щерев