Вход за членове:

(14.02.2018)
Редовно отчетно-изборно заседанаие на Областна Колегия Шумен

 

На  28.02.2018 /сряда/ от 15.00 часа  в гр.Шумен, зала ‘Тича’на хотел „Шумен”  ще се проведе редовно годишно отчетно-изборно заседание  на общото събрание на Областна Колегия на Български Ветеринарен Съюз – гр. Шумен.

 Заседанието ще протече при следния дневен ред :

1.    Отчет за дейността на областен съвет на Областна колегия  – Шумен

2.    Отчет на Областна Комисия по контрол и професионална етика – Шумен

3.    Избор на местни органи на управление на Областна колегия на Български Ветеринарен Съюз – Шумен с петгодишен мандат

4.    Избор на представител на Областна колегия Шумен в Националния Съвет на Български Ветеринарен Съюз

5.    Избор на делегати за отчетно-изборно Общо Събрание на Представителите на Български Ветеринарен Съюз, което ще се проведе на 31.03.2018 в гр. София.

6.    Разни.

 

 

              Председател на областен съвет Шумен –

               Д-р Иван Щерев