Вход за членове:

(28.01.2019)
Редовно отчетно-изборно заседанаие на Областна Колегия Шумен

 

На  28.02.2019 /Четвъртък/ от 15.00 часа  в гр.Шумен, зала "Тича" на хотел „Шумен”  ще се проведе редовно годишно отчетно заседание  на общото събрание на Областна Колегия на Български Ветеринарен Съюз – гр. Шумен.

 Заседанието ще протече при следния дневен ред :

1.    Отчет за дейността на областен съвет на Областна колегия  – Шумен

2.    Отчет на Областна Комисия по контрол и професионална етика – Шумен

3.    Избор на представител на Областна колегия Шумен в Националния Съвет на Български Ветеринарен Съюз

4.    Попълване на състава на местни органи на управление на Областна колегия на Български Ветеринарен Съюз – Шумен

5.    Избор на делегати за отчетно Общо Събрание на Представителите на Български Ветеринарен Съюз, което ще се проведе на 30.03.2019 в гр. София.

6.    Разни.

 

 

              Председател на областен съвет Шумен –

               Д-р Иван Щерев