Вход за членове:

(30.03.2020)
Разпределение на РВЛ в обл Шумен съгл. чл 137б ал1 от ЗВД
Разпределение на населените места от област Шумен на ветеринарни лекари, с които регистрираните след 14.02.2020  по чл 137б (1) от ЗВМД /ползватели на животновъдни обекти следва да сключват договори за профилактика и лечение на животните
Име на файла Размер Тип
Име на документа 37 Kb xls