Вход за членове:

(30.10.2013)
Актуално 30.10.2013
Всеки ветеринарен лекар изпращащ кръвните проби за Биофарм инженеринг АД Сливен следва да носи пробите при Кети. Кети ще посреща и приема кръвни проби всеки  вторник и петък от 13,00 до 15,30 часа. Извън това време проби няма да се приемат. Пробите трябва да бъдат взети във вакумтейнери , подредени в гнездата си и номерирани.До момента на предаването на Кети, те трябва да бъдат съхранявани по надлежния ред (охладени и със спазени срокове на съхранение) Първите проби ще вземате в свои вакумтейнери, а след това , според офертата на лабораторията ще бъдат ви бъдат върнати същия брой вакумтейнери и игли. Ще ги получавате от Кети, както и отговорите на писмата ви на хартия.
     При Кети ще има образци на договори с лабораторията, на база на които трябва да преведат пари по банковите ви сметки. Затова за подписването на договорите за лабораторията, отидете подготвени с № на банковата си сметка. Можете да занесете попълнени и подписани в /два екземпляра/ договори при предаването на първите си проби. Образците на договорите можете да свалите от прикачените по-долу документи  (сайта на БВС- ОК - Шумен) Лабораторията има задължение да въведе резултата от изследването на пробата във ВетИс. Те могат и ще нанесат резултата /и съответно преведат парите/ само на животни, които се намират в съответният обект според ВетИс. Според последна информация (30.10.13) пробите трябва да бъдат придружени от опис- извлечение от ИС за извършеното мероприятие, което означава, че вие трябва да отразите вземането на пробата за всяко животно във системата и след това да разпечатате извлечението и да го приложите към писмото. Поради тази причина може би по-добре е да се придържате към принципа: един обект-едно писмо+извлечение. Пробите трябва да бъдат добре опаковани и годни за път !
 За ваше улеснение съм прикачил и договори по 137 А и 137 Б. Моля, имайте предвид, че договорите трябва да се сканират /от вас/ и да се качат във ВетИс /от Д-р Изворски/

Име на файла Размер Тип
Договор за проби "Биофарм" 115 Kb doc
Договор за доставка "Биофарм" 76 Kb doc
Договор 137 А 83 Kb doc
Договор 137 Б 50 Kb doc