Вход за членове:

(07.03.2014)
Съобщение за редовно заседание
Съобщение

Уважаеми колеги,


На 13.03.2014 от 15.00 часа в гр.Шумен зала ‘Тича’на хотел „Шумен” ще се проведе редовно годишно отчетно заседание на ОК на БВС – гр. Шумен.
Заседанието ще протече при следния дневен ред :
1. Отчет за дйността на Областен Съвет на БВС Шумен
2. Отчет за дйността на ОККПЕ- на БВС Шумен
3. Избор на делегати за извънредно Общо събрание на БВС,което ще се проведе на 15.03.2014 в гр. София
4. Избор на делегати за редовно Общо събрание на БВС,което ще се проведе на 29.03.2014 в гр. София
5. РазниПредседател на ОС на БВС Шумен - Д-р Иван ЩеревПоради това, че събранието е изборно /за делегати/,е необходимо, всеки, който иска да вземе участие в гласуването, следва да е платил членският си внос поне до 12.2013 година.
С оглед на осигуряване на необходимият кворум, моля всеки, който е възпрепятстван, от участие на заседанието, да упълномощи за гласуването свой колега.
Образец на пълномощно можете да изтеглите по-долу
Индивидуална справка за платеният членски внос - при Кети, след понеделник.

Име на файла Размер Тип
Име на документа 49 Kb doc