Вход за членове:

(27.05.2014)
Актуално 27.05.2014
Уважаеми колеги,
За гласуване в Министерски съвет от министър Греков с доклад е представена тарифата за сумите,които ще се плащат за ДПП 2014. Въпреки осъществените срещи с ръководството на БВС, ,въпреки аргументирано изразеното несъгласие на съсловната организация, тарифата се представя в същия вид, такъв какъвто са избрали от БАБХ – с диференцирани цени за изпълнение в „заден двор” и „ферма”. Проекто тарифата е разглеждана на заедание на ОК през месец Май 2014. Сумите са в пъти намалени, в сравнение с тези от 2013, на база на някакво остойностяване. (виж прикачените файлове) Недоумение буди факта, че цените, които се предлагат за плащане на лабораториите на практика са същите, както през 2013.
Колеги, от ръководствот на БВС искат мнението на Областен съвет на ОК Шумен относно проекто-тарифата.
Предлагам следния текст на декларация, която ще бъде изпратена от ОК Шумен до централното ръководство на съюза за сведение при преговорите с ДФЗ и МЗХ.
Декларация
от името на областен съвет на БВС- Шумен относно проект на Постановление на Министерски Съвет за изменение на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2014 г.
       Областен съвет на БВС категорично се обявява против така предложения проект з тарифа защото:
1. От страна на МЗХ не е изпълнено постигнатото споразумение между Български ветеринарен съюз и Министерството на земеделието и храните за изпълнение на ДПП и ПНЛБЖ за 2014 г.
2. Без никаква икономическа логика за 2014 се предлагат разценки за работа по нотификация за държавна помощ , които се различавт в пъти в сравнение с тези от 2013, при положение, че работата която ще се звършва е същата или повече.
3. По никакъв начин не са взети под внимание, аргументите на БВС, като страна, която има отношение по ДПП 2014
4. В така предложената проекто-тарифа не фигурират цени за идентификация на ЕПЖ и ДПЖ , а само такива за въвеждане на данните във Вет-Ис.
5. В предложената методика за определяне на цените(извън дейностите на лабораториите) времето за извършване на дейностите не е представено коректно, а освен това не са остойностени:
• Разходите за материали за остойностяваната услуга
• Разходите за материали за остойностяваната услуга
• Разходите за дълготрайни активи, присъщи за остойностяваната услуга
• Разходите за обучение
• Разходите за дълготрайни активи (софтуер, бази данни, техника)
• Другите преки разходи, присъщи за остойностяваната услуга
• Други непреки разходи

6 Смятаме, че предложения текст показва липса на професионализъм и пълно непознаване на процеса на изпълнение на ДПП от страна на отговорните за това служители в МЗХ.
7 Предлагането на такива цени е е груба провокация към ветеринарните лекари, като изпълнители на дейностите по ДПП и принизяване на техният труд и отговорност.


Гр Шумен                                              Председателн на ОС на БВС Шумен……………….   27.05.2014                                                                                                                /Д-р Иван Щерев/


Име на файла Размер Тип
Проект за тарифа 151 Kb doc
Методи за определяне на цени 804 Kb doc