Вход за членове:
Съобщения и събития
«12»

 
(09.10.2013)
Уважаеми колеги,
На официалния сайт на БВС са публикувани „нови” варианти на договори по чл 137 а и Б, както и вариант за договор с БАБХ.
По същество ‘новите’ варианти не се различават от старите

(17.09.2010)
В процес на разработка
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!

(08.12.2019)
0000000(08.12.2019)
0000(08.12.2019)
000000
(08.12.2019)
Актуално 09.10.2013(08.12.2019)
Колеги, за 09.07.2014 от 11.00 е насрочен протест на ветеринарни


«12»