Вход за членове:

(16.12.2008)
Заседание на консултативния съвет
Заседание на консултативния съвет

В изпълнение на решение №3 от28.11.2008г. на НС на БВС консултативен съвет в състав:

1. Д-р М. Георгиев-ОК София област-председател

2. Д-р Г. Генов-ОК Варна

3. Д-р Т. Алчев-ОК Стара Загора

4. Д-р К. Лучански-ОК Хасково

5. Д-р Д. Димитров-ОК Добрич

6. Д-р Г. Митев ОК Бургас

7. Д-р Г. Божиков-ОК София град

на работни срещи от 16.12.2008г. до 21.12.2008г. ще обсъдят и изработят становище относно:

1. Индивидуалните договори за изпълнение на мерките по ПНЛБЖ и ДПП за 2009г. на основата на параметрите на Годишен рамков договор 2009г. подписан от Министъра на земеделието и храните и председателя на БВС.

2. Универсални отчетни протоколи(КСЖ) за отчитане на дейностите по ДПП

3. Ценоразпис на ветеринарномедицинските услуги.

4. Кодекс за добра ветеринарна практика и професионална етика на БВС.

5. Наредба за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обема на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях.

След обсъждането на посочените нормативни документи в консултативния съвет, същите ще бъдат изпратени за разглеждане в областните колегии и след представяне на писмено становище по тях ще бъдат внесени за утвърждаване от НС на БВС.