Вход за членове:

(20.09.2008)
Проект на становище на БВС относно ПРОЕКТО - НАРЕДБА
Проект на становище на БВС относно :
ПРОЕКТО - НАРЕДБА
За изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обема на ветеринарномедициската дейност, която може да се извършва в тях.
Уважаеми колеги,
комисия в състав:
-Д-р Г. Гавазов - заместник председател на БВС
- Д-р Т. Алчев председател на областна колегия Ст.Загора
- Д-р В. Гришина - председател на комисията по ветеринарномедицинска практика
- Д-р А. Ангелов - член на комисията
- Д-р М. Антонова - член на комисията
- Д-р К. Йорданов - член на комисията
На свое заседание комисията разгледа становищата на 14 областни колегии, а именно на: София - град, Стара Загора, Пловдив, Разград, Велико Търново, Плевен, Русе, Перник, Габрово, Пазарджик, Сливен, Ловеч, Варна и Добрич, и изготви проект на становище относно проекто-наредба за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обема на ветеринарномедициската дейност, която може да се извършва в тях.
Представяме проекта на становище на комисията за обсъждане и очакваме вашите предложения за изменения и допълнения.
Окончателния вариант на становището ще се приеме на заседание на Националния Съвет на БВС.
Име на файла Размер Тип
Проекто становище на наредба 58 Kb doc