Вход за членове:

(08.09.2008)
Декларация относно публикация на вестник „Български фермер"
Д Е К Л А Р А Ц И Я

От: Председателя на Националния съвет на Българския ветеринарен съюз, относно публикация на вестник „Български фермер" за извършване на ваксинация и обезпаразитяване на бездомни и отглеждани на открито кучета в град София.

Уважаеми господин Министър,

Силно сме обезпокоени от информацията, изнесена от горепосочената медия ,че във връзка със създадената епизоотична обстановка на територията на гр. София , а именно констатиране на особено опасна зооантропоноза - Бяс в квартал Владая, е възложено мероприятие на общинска фирма „Екоравновесие" извършването на ваксинация в гр. София, което е в противоречие на Чл. 25(1) и (2), Чл. 26, Чл. 27, чл. 28, чл. 29, чл 33, чл. 37, чл. 41, чл.43, чл. 45, чл 46в, чл. 46е, от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Наредба №31 от 29.11.1999 година за общите ветеринарномедицински мерки за профилактика и борба със зоонозите, а именно в частта и раздел 5 мерки за борба с болестта Бяс, т.7 разпореждат извършване на задължителна ваксинация против бяс в засегнатото населено място или в част от него на всички кучета, котки и домашни животни, излизащи на паша .
Във връзка с гореизложените факти искаме да изразим нашето възмущение от това , че въпреки цитираната нормативна база НВМС за пореден път не се съобрази със съществуването на БВС и не съгласува действията си с него.
С действията или бездействието си НВМС е позволила общинска организация да осъществи дейности, несъвместими с целите й, за които е създадена, като по този начин пренебрегва и опорочава дейностите, които са приоритет на БВС.
Уважаеми г-н Министър, във връзка с гореизложеното Ви молим за Вашето съдействие в разумен срок да бъдат приложени мерките, заложени в Българското ветеринарно законодателство, относно ликвидирането на тази особено опасна зооантропоноза.
Разчитаме на Вашето бързо решение на този обществено значим проблем, за да може чрез Вас да се затвърдят заложените принципи на сътрудничество и налагането на Европейските стандарти и норми на взаимодействие между отделните правителствени и съсловни организации.05.09.2009год. С уважение:
Гр. София Председател на БВС д-р Трифон Цветков