Вход за членове:

(10.07.2008)
Съобщение от председателя на БВС относно GSM
Всяка областна комисия на БВС може да образува група към съответния GSM номер на председателя, като се включат всички практикуващи лекари при същите условия, които ползват председателите на областните колегии.Необходимо е само да се уточнят и съобщят на председателя на БВС броя на GSM апаратите за всяка областна колегия.

Списък с телефоните на БВС