Вход за членове:

(13.01.2010)
Отговор на изявлението на Ген.Директор на НВМС д-р Й.Войнов
Вече в няколко свои изявления Ген.Директор на НВМС д-р Й.Войнов прави опити за натиск върху практикуващите ветеринарни лекари по отношение за заплащането им при изпълнението на ДПП (Държавна профилактична програма). За нас е неразбираемо, защо след като сумите по изпълнение на ДПП се договарят с ГРД(Годишен рамков договор)между БВС(Български ветеринарен съюз)и Министъра на земеделието и храните и по закон са отделни от бюджета на НВМС, той се чувства засегнат. Изявлението му пред Агенция ‘Фокус’от 08.01.2010г. е поредния опит за натиск върху БВС и цели разединяване на ветеринарното съсловие.Прави впечатление, че без да се споменават конкретни заболявания с използване на полуистини и неуместни внушения, той постига забележителен журналистически ефект.
Но какви са фактите:

Господин Генералния Директор използва до някъде верни цифри. Действително до създаването на БВС през 2008г. практикуващите ветеринарни лекари получаваха суми от порядъка на 1500-3000лв.годишно. И първото наше искане беше да се устойности труда ни по ценоразпис, с който си служеше и НВМС за своите държавни служители.
Тогава ясно се разбра,че практикуващите ветеринарни лекари са били залъгвани години наред от НВМС с ‘жълти стотинки’(това са думи на Министър Найденов).
През 2009 г БВС в лицето на практикуващите ветеринарни лекари приеха и изпълниха ДПП и програмите за надзор за 2009 г. и допълнително се натовариха с въвеждането на данни в информационната система(ИС) на НВМС.Договорената сума беше 18 млн.лева,а бяха изплатени 14 млн.лева. Тук е мястото да отбележим умишления пропуск в заявлението на д-р Войнов. Да-платени са повече пари, но за повече работа. Незнайно защо,никъде не става въпрос за ИС на НВМС, която в продължение на 10 години работеше само на думи(спомнете си протестите на животновъдите. Същата ИС за 2 месеца беше изпълнена със съдържание от практикуващите ветеринарни лекари и то забележете-БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

По отношение на това ,че БВС настоява да се извършват мероприятия срещу заболявания ,които са ликвидирани в Република България и не представляват опасност за здравето на хората ,трябва да кажем за какво настоява БВС,защото от заявлението на д-р Войнов не става ясно кои са конкретните заболявания.
1. БВС настоява за 100% изследване на поголовието говеда за туберкулоза-болест, която се предава от животните на хората и обратно.
2. Задължителна ваксинация на кучетата срещу бяс-болест констатирана в околностите на София през 2009г.
3. Извеждане на мерките за борба с ехинококозата на отговорно за държавата равнище.
Всички тези искания са ни препоръчани и консултирани с водещи специалисти в областта на заразните заболявания от Тракийски Университет гр.Стара Загора.Същите не противоречат на Европейските регламенти,още повече че България е външна граница на Европейския съюз.
Нека да отбележим и това, че при изготвянето на ДПП за 2010г.БВС не беше допуснат за участие в подготовката на ДПП и не бяха взети под внимание отправените предложения,даже и след изричното разпореждане на Министъра на Земеделието и Храните.

Отправеното успокоение към обществото и заплаха и към практикуващите ветеринарни лекари,че ДПП през 2010 може да се изпълнява от Официалните ветеринарни лекари буди само учудване.
- как контролиращ орган ще се самоконтролира и кое ще прави първо и кое второ?
- в кои времена искаме да се върнем?
- как хора които 10 години не въведоха животните в ИС на НВМС сега ще ги натоварим с ‘още работа’? Хайде да опитаме.
От д-р Й. Войнов разбрахме, че сме рекетьори.
- Във време, когато хората си получават възнаграждението ежеседмично ние сме договорили тримесечно,а ни плащат на шест месеца и то не цялата сума.
- Във време, когато за свършване на определена работа се дава авансово пари ние влагаме собствени средства и кредитираме на практика изпълнението на ДПП нас ни обявяват за рекетьори.
Е, извинете, но това на нищо не прилича!
Да ние имаме искания:
- искаме да сме отговорни пред обществото.
- искаме труда ни да бъде достойно оценен.
- искаме единно ветеринарно съсловие.
- искаме нашата отговорна професия да е авторитетна и уважавана.
Това го искаме с работа, а не даром.