Вход за членове:

(25.01.2013)
Отчетно изборно събрание на Областна колегия Ямбол

Дневен ред на Отчетно изборно събрание

1.Избор на водещ и на протоколиращ на събранието.

2.Избор на Председател и членове на комисия по избора.

3.Отчет на Областен съвет

4.Отчет на ОККПЕ

5.Освобождава Председателят, секретаря и членовете на Областен съвет на Обл.Колегия на БВС Ямбол,освобождава Председателя и членовете на ОККПЕ поради изтичане на мандата.

4.Избор на Председател и членове на Областен съвет на БВС на ОК  Ямбол

5.Избор на Председател и членове на ОККПЕ

6.Предложения за промени в Устава